r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bevorderen van fatsoenlijk werk in Europa

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL), gepubliceerd op maandag 30 mei 2016, 8:00.

Werk is van cruciaal belang voor het welzijn van mensen. Het biedt niet alleen inkomsten, maar ook een gevoel van vervulling en mogelijkheden voor sociaal-economische vooruitgang van mensen en samenlevingen.

Het bevorderen van groei en werkgelegenheid in de EU is een van de voornaamste prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de EU. De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Nederlandse stichting Instituut Gak organiseren in dit verband de conferentie Fatsoenlijk werk in Europa: de rol van de sociale partners.

Financiële crisis

Europa werd in 2008 getroffen door een financiële crisis waarvan de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen zich tot op heden doen gelden. Europa presteert op het vlak van groei en werkgelegenheidspotentieel nog steeds niet optimaal. De voornaamste uitdaging waar de Europese Unie voor staat komt goed tot uiting in het motto voor het tweeledige werkprogramma van de Europese sociale partners voor 2015-2017: ‘Partnerschap voor inclusieve groei en werkgelegenheid’. De EU, lidstaten en sociale partners moeten volgens dit werkprogramma prioriteit geven aan acties die zijn gericht op concrete verbetering van de concurrentiepositie van Europa in mondiaal verband, en op bevordering van inclusieve groei en werkgelegenheid in Europa.


Terug naar boven