r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Motie van wantrouwen tegen Europese Commissie gaat niet door

donderdag 19 mei 2016, 17:19
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie hoeft niet langer te vrezen voor een motie van wantrouwen van het Europees Parlement. Donderdag bleek dat een aantal Europarlementariërs het idee voor zo'n motie niet langer steunt. Daardoor is het vereiste aantal handtekeningen dat nodig is om de motie aan het hele parlement voor te leggen, niet meer gehaald. De procedure wordt dan ook gestaakt.

De opstellers van de motie vonden dat de Europese Commissie naar huis gestuurd moest worden. Brussel heeft verzaakt en komt wettelijke verplichtingen om de volksgezondheid, milieu en dieren te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen niet na, meenden de indieners, onder wie Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Het EU-hof had de commissie hier ook al eerder over berispt.

De motie kon vorige week donderdag nog steunen op in totaal 83 Europarlementariërs. Het vereiste minimum is 76 handtekeningen. Maar vijftien politici kwamen uiteindelijk terug op die steun.

Naar verluidt trokken de vijftien, parlementariërs van de fractie Europees Unitair Links (GUE/NGL), hun handtekening in omdat ook rechts-nationalisten zoals Marine Le Pen (Front National) hadden getekend.

Terug naar boven