r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

'Nederland moet positie zzp'er verbeteren'

woensdag 18 mei 2016, 16:48
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Nederland moet de positie van zzp'ers verbeteren. Zo zou de zelfstandige makkelijker toegang moeten krijgen tot sociale zekerheid. Ook moeten barrières om personeel vast in dienst te nemen worden aangepakt.

Dat is een van de aanbevelingen van de Europese Commissie aan het adres van Nederland. Elk jaar toetst het dagelijks bestuur van de EU het economisch beleid van de landen en kijkt of de (euro)landen voldoen aan de Europese normen voor begrotingstekort en staatsschuld.

Nederland krijgt dit jaar drie aanbevelingen. Zo vreest Brussel dat Nederland zonder aangepast beleid zal afwijken van gestelde begrotingsdoelstellingen. Dat zou dan ook, dit en volgend jaar, moeten worden gecorrigeerd.

Ook moet Nederland maatregelen nemen om pensioenfondsen transparanter, schokbestendiger en eerlijker voor alle generaties te maken. Ook de huizenmarkt blijft een aandachtspunt.

In een reactie laat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) weten dat ,,de Nederlandse begroting er steeds beter voorstaat''. Hij voegt toe dat de regering ,,zal zorgen dat we aan de eigen en de Europese begrotingsafspraken blijven voldoen''.

Terug naar boven