r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Investeren in creativiteit: vijfentwintigjarig bestaan programma MEDIA gevierd op filmfestival van Cannes

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2016.

Sinds de introductie in 1991 is er via het EU-programma MEDIA 2,4 miljard EUR in Europese creativiteit en culturele diversiteit geïnvesteerd. Het programma heeft de ontwikkeling van duizenden films in Europa en de internationale distributie ervan ondersteund.

 
1
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Video clip on MEDIA-funded movies

Het filmfestival van Cannes is dit jaar een uitstekende gelegenheid om het vijfentwintigjarige bestaan te vieren van MEDIA, het steunprogramma van de EU voor de Europese audiovisuele industrie. Ook dit jaar zijn de door MEDIA gefinancierde films weer zeer goed vertegenwoordigd in de selectie: 9 van de 21 films die dit jaar meedingen naar de Gouden Palm hebben ondersteuning van MEDIA gekregen, waaronder films van Ken Loach, Pedro Almodóvar, Cristian Mungiu en de broers Dardenne. De afgelopen 25 jaar zijn 40 door MEDIA gefinancierde films bekroond met de Gouden Palm, de Grote Prijs of de prijs voor beste regisseur (zie de factsheet).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Ansip en commissaris Oettinger zijn dit jaar op het filmfestival van Cannes aanwezig om de verworvenheden van MEDIA te bespreken en na te gaan hoe de EU de audiovisuele sector (die werk biedt aan ruim 1,3 miljoen mensen in de EU) kan versterken in het kader van haar strategie om een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "Het programma MEDIA is van cruciaal belang geweest om over de grenzen heen een nieuw publiek te bereiken voor de Europese film. We moeten voortbouwen op dit succes en zorgen dat content in Europa binnen het juiste EU-kader kan circuleren. De digitale ontwikkelingen brengen mogelijkheden en uitdagingen met zich mee voor de audiovisuele sector. We moeten samen op zoek gaan naar oplossingen om het legale onlineaanbod te stimuleren en piraterij te bestrijden. Ik kijk er erg naar uit om in Cannes met filmmakers te spreken."

Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Het programma MEDIA is een keurmerk voor Europese films geworden. Ik ben er trots op dat bijna de helft van de films die meedingen naar de Gouden Palm, dit jaar ondersteuning van MEDIA heeft gekregen. Het programma MEDIA wordt ook voortdurend aan de behoeften van de sector aangepast. In juni zullen we voor de culturele en creatieve sector een garantiefaciliteit van 121 miljoen EUR lanceren die openstaat voor audiovisuele projecten. Deze faciliteit levert naar verwachting meer dan 600 miljoen EUR aan bankleningen op."

25 jaar MEDIA

Het programma MEDIA (afkorting voor het Franse "Mesures pour Encourager le Développement de L'Industrie Audiovisuelle") is in 1991 in het leven geroepen. Het maakt tegenwoordig deel uit van het EU-programma Creatief Europa en biedt jaarlijks ondersteuning aan zo'n 2 000 Europese films, televisieseries en andere projecten die digitaal worden gedistribueerd in bioscopen, op televisie en via video-on-demanddiensten. MEDIA heeft een bijdrage geleverd aan de opleiding van meer dan 20 000 producenten, regisseurs en scenarioschrijvers, en stelde hen in staat om zich aan nieuwe technologieën aan te passen.

MEDIA biedt ondersteuning bij de eerste stadia van de levenscyclus van een film; met investeringen in de ontwikkeling en preproductie (bv. het schrijven van scenario's, de financiering van onderzoek, zakelijke evenementen) wordt Europese filmmakers, acteurs en technici een springplank geboden. MEDIA investeert daarnaast over de grenzen heen in de distributie van films (in bioscopen en via video-on-demand) en ondersteunt zo de Europese culturele diversiteit. MEDIA biedt ondersteuning bij ondertiteling, nasynchronisatie en advertenties en cofinanciert netwerken van bioscopen die Europese content tonen.

MEDIA heeft er mede voor gezorgd dat de Europese film een groter publiek heeft gekregen. In 2014 kocht 33,2 % van alle bezoekers van Europese bioscopen een kaartje voor een Europese film, terwijl dit in 2010 nog 25,4 % was. Dankzij het grensoverschrijdende succes van hun werk zijn ook de opkomende filmindustrieën in Noord-, Midden- en Oost-Europa gegroeid.

Om het vijfentwintigjarige bestaan van MEDIA te vieren, wordt met een reeks video's eer betoond aan Europese audiovisuele werken die onze verbeelding laten werken onder het motto "wij houden allemaal van verhalen". Er zijn online ook getuigenissen van filmmakers, producenten en acteurs beschikbaar.

MEDIA op het filmfestival van Cannes

Sinds 1991 zijn 40 door MEDIA gefinancierde films bekroond met de Gouden Palm, de Grote Prijs of de prijs voor beste regisseur. Deze films hebben in totaal 20 miljoen EUR aan ondersteuning van MEDIA ontvangen. Dit jaar hebben 9 van de 21 films in de officiële competitie van Cannes steun van MEDIA gekregen:

­ Toni Erdmann van Maren Ade

­ Julieta van Pedro Almodóvar

­ La Fille Inconnue van Jean-Pierre and Luc Dardenne

­ Ma Loute (Slack Bay) van Bruno Dumont

­ Rester Vertical van Alain Guiraudie

­ Mal de Pierres van Nicole Garcia

­ I, Daniel Blake van Ken Loach

­ Bacalaureat (Graduation) van Cristian Mungiu

­ Sieranevada van Cristi Puiu

Alles bij elkaar is door MEDIA voor meer dan 1,64 miljoen EUR in de ontwikkeling en distributie van deze werken geïnvesteerd.

In totaal zijn 22 door MEDIA gefinancierde films in diverse categorieën op het filmfestival van Cannes en in parallelle competities zoals de Directors´ fortnight en de Semaine de la Critique genomineerd. Driekwart van deze films zijn coproducties, waar producenten uit 15 Europese landen bij betrokken zijn.

Vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt Andrus Ansip en commissaris voor digitale economie en samenleving Gunther H. Oettinger zullen het filmfestival van Cannes bijwonen en belanghebbenden ontmoeten om te praten over de huidige behoeften van de sector en de wetgevende maatregelen die in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt zijn genomen. Van 13 tot en met 18 mei zullen op het podium van MEDIA in Cannes gesprekken en paneldiscussies plaatsvinden over zaken die essentieel zijn voor audiovisuele professionals, zoals het bereiken van nieuw publiek, online distributie en de promotie van cinematografisch erfgoed. Op 16 mei zal de hele dag van gedachten worden gewisseld over de financiering van Europese films. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Creativiteit in de digitale eengemaakte markt

De strategie voor de digitale eengemaakte markt van de EU omvat maatregelen om de culturele en creatieve sector te stimuleren, content beter te laten circuleren en film- en audiovisuele makers te helpen om over de grens heen een breder publiek te bereiken. Deze maatregelen maken deel uit van de voorstellen voor de overdraagbaarheid van audiovisuele en onlinecontent en de routekaart voor auteursrechten die in december 2015 is opgesteld (persbericht). De Commissie zal de komende weken met een voorstel komen om de richtlijn audiovisuele mediadiensten en de beleidslijnen op het gebied van onlineplatforms te actualiseren. Daarnaast worden aan het eind van het jaar nadere maatregelen voorgesteld om het EU-kader voor auteursrechten te moderniseren en piraterij aan te pakken.

In juni zal de Commissie de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sector lanceren om verzekeringen te verstrekken aan financiële tussenpersonen die aanbieden om culturele en creatieve initiatieven te financieren. De garantieregeling zal namens de Europese Commissie door het Europees Investeringsfonds worden beheerd om kleine en middelgrote ondernemingen en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sector te ondersteunen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over het programma MEDIA

Landenfiches over het programma MEDIA

Factsheet over het programma MEDIA

Factsheet over de prijzen voor door MEDIA gefinancierde films op het filmfestival van Cannes

Video's

Sociale media

#MEDIA25

#DigitalSingleMarket

@MEDIAprogEU

Facebookpagina over Creatief Europa

IP/16/1708

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven