r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EP wil traceersysteem voor vis

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 12 mei 2016, 12:23.

Fish traceability

Het EP pleit voor een betrouwbaar traceersysteem dat moet voorkomen dat goedkopere vissoorten in winkels en restaurants als duurdere worden verkocht. Een dergelijk systeem zou het consumentenvertrouwen verbeteren en is goed voor de ontwikkeling van de visserijsector, zo stelt de resolutie die donderdag is aangenomen.

EP-leden maken zich zorgen nu uit studies is gebleken dat sommige vis wordt verkocht als ware het een andere, duurdere soort. Ze willen dat de lidstaten strenger gaan controleren, ook in de catering sector en restaurants, om fraude tegen te gaan en vast te stellen in welke fase in de keten het verkeerde etiket wordt opgeplakt.

De niet-wetgevende resolutie werd bij handopsteking aangenomen.

Verwarrende etiketten

In de resolutie vraagt het EP de Commissie ook de voordelen van een mogelijk EU-breed etiketteringssysteem voor vis in kaart te brengen.

Ook willen ze af van verwarrende etiketten die zijn gebaseerd op voorschriften van de VN Voedsel en Landbouworganisatie. Zo wordt de oorsprong van vis die voor de kust van Galicië en in de Golf van Cádiz is gevangen, aangemerkt als komende uit 'Portugese wateren', die van voor de kust van Wales als uit de 'Ierse zee' en die van voor de kust van Bretagne als uit de Golf van Biskaje.

Achtergrond

Uit het 2015 EU controle plan van de Commissie waarin een inschatting is gemaakt hoeveel vis onder een andere naam werd verkocht, bleek dat 94% van de vis onder het juiste etiket werd verkocht. Echter, voor sommige soorten was dat percentage beduidend lager.

Een studie, uitgevoerd in Brussel, deed de alarmbellen rinkelen toen bleek dat maar liefst een derde van de geserveerde vis in restaurants niet overeenkwam met wat op de menukaart werd voorgespiegeld. De studie werd uitgevoerd op basis van DNA-onderzoek.

REF. : 20160504IPR25759


Terug naar boven