r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opening: Europadag 9 mei "Tijd om pal te staan voor Europa"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 9 mei 2016, 20:01.

Young musicians of the

Voorzitter Martin Schulz memoreerde de verklaring van de Frnse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman van 9 mei 1950 waarmee de basis werd gelegd voor de Kolen en Staalgemeenschap, de voorloper van de Europese Unie. Hij riep alle Europeanen op dezelfde moed als destijds te tonen en ervoor te strijden dat solidariteit en vreedzame, grensoverschrijdende samenwerking de co-existentie van naties in Europa vorm geven in plaats van haat, geweld en afbraak.

Na een uitvoering van Beethoven's "Ode to Joy" door jonge conservatorium muzikanten uit Straatsburg in de plenaire zaal herhaalde Schulz de boodschap van Schuman dat inspanningen om de wereldvrede de bewaren gelijke tred moeten houden met de gevaren die de vrede bedreigen en dat Europa niet in een keer gebouwd kan worden aan de hand van één plan: het wordt opgebouwd door concrete prestaties die eerst een feitelijke solidariteit creëren.

Vervolgens illustreerde hij deze boodschappen met uitspraken van een aantal personen, onder wie Paus Franciscus, die Europeanen aansporen de Europese grondwaarden en het humanisme waarop ze zijn gebaseerd te herontdekken en daarop verder te bouwen aan een nieuw model voor vrede en samenwerking dat vernietiging en geweld kan keren.

Tot besluit zei de heer Schulz dat hij gelooft dat de overweldigende meerderheid van Europeanen nog steeds geloven dat samenwerking over grenzen heen de juiste weg is die bewandeld moet worden: "Het is tijd om te vechten voor Europa", zo sprak hij.

Agendawijzigingen

Woensdag

In de middag is een debat over de voortgang die Turkije maakt in het voldoen aan de criteria voor visumliberalisering toegevoegd als derde agendapunt. Dit volgt op verklaringen van Raad en Commissie over het in ere herstellen van het Schengengebied. Dientengevolge gaat de zitting door tot middernacht.

Nieuwe en vertrekkende EP-leden

Lieve WIERINCK (ALDE, BE) vervangt Philippe DE BACKER vanaf 4 mei 2016.

De zetel van Janusz Wojciechowski (ECR, PL) is sind 7 mei vacant als gevolg van zijn benoeming als lid van de Europese Rekenkamer.

REF. : 20160504IPR25741


Delen

Terug naar boven