r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plasterk spreekt regionale bestuurders uit heel Europa

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL), gepubliceerd op maandag 25 april 2016, 8:45.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is trots op het lokaal bestuur

binnende Europese Unie, nu de druk van de migratiestroom zo hoog is. Hij deed deze uitspraak vrijdag 22 april tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of State Territorial Representatives (regionale bestuurders uit twintig landen) in Den Bosch.

Groot vraagstuk

De Europese Unie dacht het ergste wel gehad te hebben met de economische crisis, stelde Plasterk. Hij wees er op dat de Unie nu voor een ander groot vraagstuk staat: de opvang van asielzoekers. Met een enorme veerkracht proberen overheden dit probleem het hoofd te bieden. Plasterk waarschuwt wel dat de veerkracht van lokale overheden niet oneindig is, en de instroom gelimiteerd moet worden. Dat is een opgave die de EU-lidstaten gezamenlijk aanpakken.

Europese Agenda Stad

Plasterk sprak verder over de Europese Agenda Stad. Mensen verzamelen zich al eeuwenlang in steden en die groei blijft, stelde de minister Het is daarom belangrijk dat overheden in Europa samenwerken om de groei van de stad op een duurzame manier te begeleiden, met het in stand houden van economische groei en goede zorg.

'Triple-A-pact'

“Triple-A-pact”Het streven is om tijdens een informele ministeriële bijeenkomst over de Europese Agenda Stad op 30 mei het Pact van Amsterdam te onderschrijven. Het pact moet het startschot vormen voor de actiefase van de Europese Agenda Stad. Gastheer Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, zei in zijn toespraak over het Pact van Amsterdam dat het een ‘triple-A pact’ is. In het beoogde Pact komen, volgens Van de Donk, 'ambition, agendas and alliances' samen.


Terug naar boven