r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees cloudinitiatief moet Europa wereldwijde koppositie bezorgen in data-economie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 april 2016.

De Commissie heeft vandaag haar blauwdruk voorgesteld voor cloudgebaseerde diensten en een data-infrastructuur van wereldklasse, zodat wetenschappers, bedrijven en overheidsdiensten de vruchten kunnen plukken van de "big data"-revolutie.

Europa is de grootste producent ter wereld van wetenschappelijke gegevens. Door een ontoereikende en versnipperde infrastructuur worden die big data echter niet volledig benut. De Commissie is van plan de bestaande onderzoeksinfrastructuur te versterken en te koppelen, zodat een nieuwe Europese open wetenschapscloud ontstaat. Daardoor zullen 1,7 miljoen onderzoekers en 70 miljoen werknemers in de sector wetenschap en technologie over een virtuele omgeving beschikken voor het opslaan, delen en hergebruiken van data over de grenzen van disciplines en landen heen. Het geheel wordt ondersteund door de Europese data-infrastructuur. Die zal beschikken over de nodige breedbandnetwerken, opslagmedia met grote capaciteit en supercomputers om grote hoeveelheden in de cloud opgeslagen data te bereiken en verwerken. Dankzij deze infrastructuur van wereldklasse zal Europa overeenkomstig zijn economisch en kennispotentieel aan de wereldwijde race naar high performance computing kunnen deelnemen.

Het project is in een eerste fase op de wetenschappelijke gemeenschap in Europa en bij zijn mondiale partners gericht, maar na verloop van tijd zullen ook de overheid en het bedrijfsleven de infrastructuur kunnen gebruiken. Dit initiatief is een van de maatregelen om de positie van Europa in datagestuurde innovatie te versterken en de concurrentiekracht en de cohesie te verbeteren. Het moet ook bijdragen tot de oprichting van een digitale eengemaakte markt (persbericht).

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Een Europese open wetenschapscloud verhoogt de wetenschappelijke efficiëntie en productiviteit. Miljoenen wetenschappers kunnen over de grenzen van technologieën, disciplines en landen heen onderzoeksdata delen en analyseren in een betrouwbare omgeving. Dit alomvattend plan is ons antwoord op het pleidooi van de wetenschappelijke gemeenschap voor een open wetenschapsinfrastructuur. Open data bezorgen de Europese wetenschap, economie en maatschappij enorme voordelen".

Günther Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving:"Met supercomputers van wereldklasse, hogesnelheidsverbindingen en geavanceerde data- en softwarediensten zal het Europees cloudinitiatief de waarde van big data ontsluiten voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. In 2020 willen wij tot de top drie in de wereld behoren op het vlak van krachtige computersystemen. Wij zullen ook de mogelijkheden onderzoeken van kwantumcomputers, waarmee we wellicht problemen zullen kunnen oplossen die de huidige supercomputers niet aankunnen."

Dankzij het Europees cloudinitiatief zullen onderzoekers en innovators data gemakkelijker kunnen bereiken en hergebruiken. De opslag en geavanceerde analyse van data zullen goedkoper worden. Open toegang tot data is in het voordeel van startende bedrijven, middelgrote en kleine ondernemingen en datagestuurde innovatie, onder meer in de geneeskunde en de gezondheidszorg, en draagt zo bij tot het Europees concurrentievermogen. Het kan zelfs de kiem leggen voor nieuwe bedrijfstakken, zoals het menselijk-genoomproject heeft aangetoond.

De Commissie zal een reeks maatregelen nemen om het Europees cloudinitiatief geleidelijk te realiseren:

  • vanaf 2016: de oprichting van een Europese open wetenschapscloud voor Europese onderzoekers en hun collega-wetenschappers in de wereld, door integratie en consolidatie van e-infrastructuurplatforms, bundeling van bestaande wetenschapsclouds en onderzoeksinfrastructuren en steun voor de ontwikkeling van cloudgebaseerde diensten;
  • 2017: standaard openbaar maken van alle wetenschappelijke data die zullen worden geproduceerd in het kader van het programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 (77 miljard euro) zodat wetenschappers de enorme hoeveelheid gegenereerde gegevens kunnen hergebruiken;
  • 2018: start van een vlaggenschipinitiatief om de beginnende ontwikkeling te versnellen van kwantumtechnologie, die de basis vormt voor de volgende generatie supercomputers;
  • tegen 2020: ontwikkeling en installatie van een grootschalige Europese infrastructuur voor krachtige computers, data-opslag en netwerken, onder meer door de aankoop van twee prototypes van supercomputers van de volgende generatie waarvan er één tot de top drie van de wereld zou behoren, de oprichting van een Europees centrum voor big data en een upgrade van het backbonenetwerk voor onderzoek en innovatie (GEANT).

De Europese open wetenschapscloud en de Europese data-infrastructuur zullen niet alleen toegankelijk en voordelig zijn voor Europese wetenschappers, maar ook voor heel wat andere gebruikers:

  • bedrijven krijgen goedkope en gemakkelijke toegang tot gegevens en computerinfrastructuur van het hoogste niveau en tot een schat aan wetenschappelijke gegevens voor data-gestuurde innovatie. Dat zal met name ten goede komen aan kleine en middelgrote ondernemingen, die meestal geen toegang tot deze middelen hebben;
  • de industrie zal profiteren van de totstandbrenging van een grootschalig cloudecosysteem, dat de ontwikkeling zal ondersteunen van nieuwe Europese technologieën zoals zuinige chips voor high performance computing;
  • overheidsdiensten zullen baat hebben bij betrouwbare toegang tot krachtige computers en de oprichting van een platform om hun gegevens en diensten open te stellen, wat kan leiden tot goedkopere, betere, snellere en gekoppelde openbare diensten. Onderzoekers zullen ook voordeel halen uit de online toegang tot een schat aan gegevens die door overheidsdiensten worden gegenereerd.

Naar schatting is 6,7 miljard euro aan openbare en particuliere investeringen nodig om het Europees cloudinitiatief uit te voeren. De Commissie schat dat in het kader van Horizon 2020 in totaal 2 miljard euro zal worden toegewezen aan het Europees cloudinitiatief. De bijkomende publieke en private investering wordt op 4,7 miljard euro geraamd voor een periode van 5 jaar.

Meer informatie

- Persbericht: Commissie stippelt koers uit naar een gedigitaliseerde Europese bedrijfswereld

- Vragen en antwoorden over het pakket van maatregelen voor een gedigitaliseerd Europees bedrijfsleven

Vandaag aangenomen mededelingen:

- Mededeling over de digitalisering van de Europese industrie: de voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten

- Mededeling over een Europees cloudinitiatief - Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa

- Mededeling over een EU-actieplan 2016-2020 inzake e-overheid. Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten

- Mededeling over de prioriteiten voor ICT-normalisatie voor de digitale eengemaakte markt

Sociale media

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

IP/16/1408

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven