r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkeersveiligheid: meer inspanningen nodig om aantal verkeersdoden terug te dringen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 31 maart 2016.

De Europese Commissie publiceert vandaag de verkeersveiligheidsstatistieken 2015. Volgens de nieuwe cijfers blijft Europa wereldwijd koploper op het gebied van verkeersveiligheid maar de daling van het aantal verkeersdoden vertraagt.

De Europese Commissie publiceert vandaag de verkeersveiligheidsstatistieken 2015. Volgens de nieuwe cijfers blijft Europa wereldwijd koploper op het gebied van verkeersveiligheid maar de daling van het aantal verkeersdoden vertraagt. Vorig jaar kwamen op de Europese wegen 26 000 mensen om het leven, 5 500 minder dan in 2010. In 2015 is er echter geen vooruitgang meer geboekt ten opzichte van 2014. Bovendien vielen er op de Europese wegen volgens ramingen van de Commissie 135 000 zwaargewonden. De jaarlijkse maatschappelijke kostprijs (revalidatie, gezondheidszorg, materiële schade, enz.) van alle doden en gewonden in het verkeer wordt op minstens 100 miljard euro geraamd.

Violeta Bulc, EU-commissaris voor vervoer: "Elke dode of zwaargewonde in het verkeer is er één te veel. We hebben de jongste decennia enorme vooruitgang geboekt op het gebied van verkeersveiligheid, maar de huidige stagnatie is zorgwekkend. Er zijn veel meer inspanningen nodig om het aantal verkeersdoden in Europa tegen 2020 te halveren. Ik roep de lidstaten dan ook op extra in te zetten op handhaving en campagnes. Het prijskaartje daarvan verzinkt in het niets tegenover de maatschappelijke kostprijs van 100 miljard voor verkeersdoden en -gewonden. Ook de Commissie blijft zich, waar een Europese aanpak zinvol is, inzetten voor een betere verkeersveiligheid. Technologie en innovatie worden daarbij steeds belangrijker. Op middellange termijn kunnen bijvoorbeeld communicatie tussen voertuigen en automatisch rijden het aantal aanrijdingen sterk doen dalen. We werken hard om hiervoor een juridisch kader te creëren."

In 2015 vielen er in de EU gemiddeld 51,5 verkeersdoden per 1 000 000 inwoners, ongeveer evenveel als de twee voorgaande jaren. De stagnatie, na de sterke dalingen met 8 % in 2012 en 2013, wordt verklaard door verschillende factoren, zoals de toenemende interactie tussen onbeschermde en gemotoriseerde weggebruikers in de stad. Een groot deel van de naar schatting 135 000 gewonden (raming van de Commissie[1]) in het verkeer waren kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. De Commissie publiceert voor het eerst cijfers over het aantal zwaargewonden in het verkeer, op basis van nieuwe vergelijkbare en betrouwbare cijfers van de lidstaten. Dit is een eerste stap op weg naar een Europese strategie om het aantal zwaargewonden in het verkeer terug te dringen.

Uit de statistieken per land (zie verder) blijkt dat het aantal verkeersdoden nog steeds sterk verschilt van land tot land, hoewel het verschil elk jaar kleiner wordt. Een aantal landen die traditioneel goed scoren, noteerden slechts een bescheiden vooruitgang terwijl drie van de landen met het grootste aantal slachtoffers wel grote stappen vooruit hebben genomen.

Betere verkeersveiligheid

Er moeten extra inspanningen worden geleverd om de strategische doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. De lidstaten zijn de belangrijkste betrokkenen aangezien de meeste maatregelen op nationaal en lokaal niveau moeten worden uitgevoerd: handhaving van de verkeersregels, verbetering en onderhoud van de infrastructuur, maar ook opleiding en sensibilisering. De Europese Commissie neemt maatregelen wanneer een Europese aanpak een duidelijke meerwaarde biedt: bijvoorbeeld inzake wetgeving voor de handhaving van verkeersovertredingen door buitenlanders en technische veiligheidsnormen voor infrastructuur en voertuigen. Zij ziet nauwlettend toe op de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en helpt de lidstaten om hun prestaties te verbeteren door de uitwisseling van gegevens, kennis, ervaring en het aanreiken van beste praktijken.

Dankzij de technologische vooruitgang zijn voertuigen het jongste decennium veel veiliger geworden. De grote vooruitgang op het gebied van innovatie en technologie, met name automatische voertuigen en connectiviteit, kan ons verkeer in de toekomst nog veel veiliger maken. Om de weg vrij te maken voor automatisering en een beter verkeersbeheer, komt de Commissie in de tweede helft van 2016 met een masterplan voor de uitrol van coöperatieve intelligente vervoerssystemen - tweerichtingscommunicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de weg. Dankzij dergelijke systemen kunnen voertuigen elkaar rechtstreeks waarschuwen (bv. bij een noodremming) of berichten ontvangen van de infrastructuur (bv. bij het naderen van wegwerkzaamheden).

Meer informatie

MEMO/16/864

Verkeersveiligheidsbeleid van de Commissie en statistieken inzake verkeersveiligheid

Volg ons op Twitter:

@Bulc_EU

@Transport_EU

Bijlage

Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners - voorlopige statistieken per land voor 2015

 
 

2010

2014

2015

2014-2019

2010-2019

België

77

65

67

4 %

-10 %

Bulgarije

105

91

95

4 %

-12 %

Tsjechië

77

65

70

7 %

-8 %

Denemarken

46

32

30

-8 %

-35 %

Duitsland

45

42

43

3 %

-5 %

Estland

59

59

50

-15 %

-16 %

Ierland

47

42

36

-15 %

-22 %

Griekenland

112

73

74

2 %

-36 %

Spanje

53

36

36

0 %

-32 %

Frankrijk

64

53

54

2 %

-13 %

Kroatië

99

73

82

13 %

-18 %

Italië

70

56

56

1 %

-17 %

Cyprus

73

52

66

27 %

-5 %

Letland

103

106

94

-11 %

-14 %

Litouwen

95

91

82

-10 %

-19 %

Luxemburg

64

64

58

-9 %

0 %

Hongarije

74

63

66

3 %

-13 %

Malta

36

24

26

10 %

-27 %

Nederland

32

28

28

0 %

-12 %

Oostenrijk

66

51

56

10 %

-14 %

Polen

102

84

77

-8 %

-25 %

Portugal

80

61

60

-2 %

-33 %

Roemenië

117

91

95

4 %

-21 %

Slovenië

67

52

58

11 %

-13 %

Slowakije

65

48

51

6 %

-22 %

Finland

51

42

48

15 %

-3 %

Zweden

28

28

27

-2 %

0 %

Verenigd Koninkrijk

30

29

29

-1 %

-4 %

EU

63

51

51,5

1 %

-17 %

[1] Gegevens uit 2014.

IP/16/863

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven