r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

DENK

Met dank overgenomen van Parlement.com.

DENK is een politieke partij, die zich richt op respect voor alle Nederlanders. Huidig politiek leider is Farid Azarkan. De partij werd op 9 februari 2015 gepresenteerd. De partij is gevormd, nadat Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij streeft naar verdraagzaamheid en een sociale, lerende, duurzame en rechtvaardige samenleving.

DENK heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 3 zetels in de Tweede Kamer. De partij heeft nog geen zetels in de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

DENK maakt onderdeel uit van de oppositie.

Inhoud

1.

Kerngegevens

Partijnaam

DENK

Datum van oprichting

9 februari 2015

Website

www.bewegingdenk.nl

Politiek leider

Farid Azarkan

Partijvoorzitter

interim: Metin Çelik en Gürcü Polat

Wetenschappelijk instituut

Statera

Scholingsinstituut

Denk Academie

Jongerenorganisatie

OPPOSITIE

Ledental per 1 januari 2021

2.938

Europese partij

-

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

3 zetels

Farid Azarkan

Eerste Kamer

-

-

Europees Parlement

-

-

Provinciale Staten

4 zetels

-

DENK en Tweede Kamerverkiezingen

DENK neemt sinds 2017 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen.

 

jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2021

Farid Arzarkan

DENK anders

3

2,03

 

2017

Tunahan Kuzu

Denkend aan Nederland

3

2,1

Oppositie, kabinet-Rutte III

2.

Beginselen

DENK streeft naar verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De partij wil de kloof tussen politiek en burgers dichten en internationale rechtvaardigheid bevorderen. DENK ziet diversiteit als de drijvende kracht binnen de Nederlandse samenleving.

3.

Bestuursvorm

DENK is een vereniging en heeft drie bestuursleden. De partijleden hebben de beslissingsbevoegdheid over de samenstelling van het bestuur. Minstens eenmaal per jaar organiseert DENK een algemene ledenvergadering. Hierbij worden onder meer de maatschappelijke doelen besproken.

DENK deed in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en won in dertien gemeenteraden zetels. DENK deed in 2019 ook mee aan de provinciale verkiezingen.

De huidige interim-partijvoorzitters zijn Metin Çelik en Gürcü Polat.

4.

Historische ontwikkeling

DENK werd in 2015 opgericht door Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die zich hadden afgesplitst van de PvdA Tweede Kamerfractie nadat ze zich niet konden vinden in het integratiebeleid van de partij.

DENK behaalde drie zetels in de Tweede Kamer bij de verkiezingen van 2017 en 2021.

In 2020 vond er een bestuurscrisis in de partij plaats. Uiteindelijk vertrok Kuzu als politiek leider van DENK, maar hij bleef wel aan als Kamerlid. Öztürk stapte op 6 juni per direct op als voorzitter. Farid Azarkan werd na het bijleggen van het conflict de nieuwe politieke leider.

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over DENK op de website van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Terug naar boven