r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commission publishes EU road safety statistics for 2015, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 31 maart 2016 12:05 - 12:29
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) Toon locatie
zender EbS
aanwezigen V. (Violeta) Bulc e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Program:

Introduction and statement by Violeta BULC, Member of the EC in charge of Transport, on the 2015 Road safety figures

Q&A

Recorded cutaways


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven