r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement wil gecentraliseerd systeem met de nationale quota voor asielaanvragen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 maart 2016, 14:25.

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans

Het onvermogen om de almaar stijgende aantallen migranten op te vangen, vereist een grondige herziening van de 'Dublin-regels' volgens Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken woensdag. Er moet een gecentraliseerd systeem komen voor het indienen van asielverzoeken en de verwerking daarvan. Het systeem - dat ook quota per lidstaat zou kunnen inhouden- werkt met zg. 'hotspots', plaatsen van waaruit vluchtelingen worden verdeeld.

De voorstellen van de parlementscommissie zijn vervat in een resolutie over een herziening van de Dublin III-verordening (die aangeeft welke lidstaat verantwoordelijk is voor de verwerking van een asielverzoek). De resolutie, opgesteld door Roberta Metsola (EPP, MT) en Kashetu Kyenge (S & D, IT) werd goedgekeurd met 44 stemmen voor, 11 tegen en 1 onthouding.

"De ernst van de situatie is gigantisch. Vorig jaar zijn 3771 mensen verdronken. Dit jaar zijn al 450 mensen omgekomen, onder wie 77 kinderen. Het is onze plicht als politici om ervoor te zorgen dat dit geen inhoudsloze cijfers blijven. Het gaat hier om echte mensen, om echte levens. We moeten allemaal beter presteren - onverschilligheid is geen optie. Het is tijd voor actie op elk vlak, en dat is wat deze resolutie vraagt.", aldus Metsola.

De resolutie benadrukt dat het huidige asielsysteem onvoldoende rekening houdt met de specifieke migratiedruk waarmee lidstaten aan de EU-buitengrenzen te maken krijgen. De parlementsleden vragen een aanpassing om tot een billijke regeling met gedeelde verantwoordelijkheid te komen, waarbij solidariteit tussen de lidstaten en een snelle verwerking van de aanvragen gegarandeerd worden.

In 2015 waren er 1,83 miljoen mensen die probeerden om op illegale wijze de EU-buitengrenzen over te steken (tegenover 282.500 in 2014). Er werden 1,4 miljoen verzoeken om internationale bescherming ingediend in de EU en Noorwegen en Zwitserland. De aantallen gaan gestaag omhoog sinds april.

Verhuizing en hervestiging

De resolutie roept de lidstaten op om aan hun verplichtingen voor de hoognodige overbrenging van asielzoekers vanuit Griekenland en Italië te voldoen. Op 3 maart 2016 waren slechts 660 van de 160.000 asielzoekers- die wachtten op overplaatsing vanuit Italië en Griekenland naar een ander EU-land - effectief verhuisd.

In verband met de opname van asielzoekers uit derde landen pleiten de parlementsleden van de EU voor "bindende en verplichte wetgeving". Ze vinden dat zulke wetgeving enkel effectief kan zijn als ze voorziet in de hervestiging van een 'beduidend' aantal asielzoekers in vergelijking met het totaal aantal aanvragen binnen de EU.

De Europarlementariërs willen dat er technische en financiële hulp komt voor Italië en Griekenland en andere landen waar asielzoekers de EU binnenkomen om hen in staat te stellen alle aanvragen te registreren in zogenaamde 'hotspots'. Deze landen moeten de hulp dan ook wel aanvaarden.

De parlementsleden wijzen op de kwetsbare positie van minderjarigen, in het bijzonder alleenreizende minderjarigen, en pleiten voor een kindgericht beschermingssysteem om misbruik en uitbuiting te voorkomen.

Schengen

De Europarlementariërs maken zich zorgen over het besluit van sommige lidstaten om hun binnengrenzen te sluiten of tijdelijk controles in te voeren. Deze maatregelen doen afbreuk aan de goede werking van de Schengenzone.

Opbrengst

De MEPs pleiten voor nieuwe overeenkomsten tussen de EU en derde landen over de opname van asielzoekers van wie de aanvraag in de EU verworpen is. Deze nieuwe akkoorden moeten voorrang hebben boven de - eventuele - bestaande akkoorden tussen individuele lidstaten en derde landen. Zij dringen erop aan dat asielzoekers alleen mogen worden teruggestuurd als het land naar waar ze worden teruggestuurd als veilig is aangemerkt.

Volgende stappen

De resolutie zal op 13 april tijdens de plenaire zitting in Straatsburg ter stemming voorliggen.

Procedure: niet-wetgevende resolutie

REF. : 20160315IPR19462


Delen

Terug naar boven