r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Investeringsplan voor Europa: nieuwe richtsnoeren over de combinatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen met het EFSI

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 22 februari 2016.

De Commissie licht samen met de Europese Investeringsbank (EIB) toe hoe de fondsen het best kunnen worden gecombineerd.

De groei in Europa stimuleren en meer banen creëren zonder nieuwe schulden te maken: dat is de topprioriteit van de Commissie Juncker. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) - dat de kern vormt van het investeringsplan voor Europa - en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) spelen beide een cruciale rol bij het creëren van banen en groei.

Vandaag is een brochure gepubliceerd om lokale overheden en projectontwikkelaars te helpen ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die de combinatie van het EFSI met de ESI-fondsen biedt. Deze twee instrumenten zijn verschillend maar complementair in termen van basisbeginselen, ontwerp en wetgevingskader. Ze versterken elkaar.

Volgens Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, "is het EFSI opgericht om zo flexibel mogelijk te zijn en hebben projectontwikkelaars een buitenkans om een beroep te doen op EFSI-financiering en ESI-fondsen. De vandaag gepubliceerde richtsnoeren verlenen bedrijven op zoek naar projectfinanciering praktisch advies over hoe ze optimaal van beide instrumenten kunnen gebruikmaken."

Corina Creţu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegde daaraan toe: "We moeten gezamenlijk de doelstellingen van het investeringsplan voor Europa nastreven en daarbij een beroep doen op alle beschikbare middelen en actoren. Daarom zal ik ervoor zorgen dat we het groeipotentieel van de ESI-fondsen optimaal benutten met strategische en resultaatgerichte investeringen die door een intensiever gebruik van de financiële instrumenten worden gestimuleerd."

Volgens Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank, "kan de EIB dankzij de combinatie van de ESI-fondsen met het EFSI een duurzame groei in de Europese landen en regio's ondersteunen. Door EU-subsidies met EIB-financiering te combineren kan de bank nieuwe begunstigden bereiken, met name kleinere in investeringsplatforms gegroepeerde projecten.”

De brochure geeft een overzicht van de mogelijke combinaties van het EFSI met de ESI-fondsen op projectniveau of via een financieel instrument zoals een investeringsplatform. Bij het opstellen van de brochure is gebruikgemaakt van concrete ervaringen en de feedback van belanghebbenden.

Nadere informatie:

Vaak gestelde vragen

Brochure over de combinatie van ESI-fondsen met het EFSI

ESI Funds Open Data Platform

Investeringsplan voor Europa

@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank#InvestEU

IP/16/329

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven