r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Blog André Postema over voorbereiding conferentie economische stabiliteit

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer), gepubliceerd op donderdag 11 februari 2016.

De SECG (Stability, Economic Coordination and Governance)-conferentie: blik op de toekomst

Na de COSAC-voorzittersbijeenkomst vindt op woensdag 17 februari de tweede interparlementaire conferentie plaats, over 'Stability, Economic Coordination and Governance’ . Beter en gemakkelijker gezegd: de Artikel 13-conferentie. Die bestaat sinds 2013, toen het Europese begrotingsverdrag in werking trad - een verdrag dat bepaalt waar nationale begrotingen aan moeten voldoen. Er zijn twee aspecten die deze conferentie anders maken dan de overige vijf conferenties die de Eerste en Tweede Kamer in het kader van het EU-Voorzitterschap organiseren: de conferentie wordt niet gehouden in de Ridderzaal maar in Brussel, en is een coproductie van het Nederlandse en het Europees parlement.

Met drie collega-Kamerleden - Mark Harbers (VVD, Tweede Kamer), Tuur Elzinga (SP, Eerste Kamer) en Wouter Koolmees (D66, Tweede Kamer) - ben ik onderdeel van de politieke voorbereidingsgroep, die verantwoordelijk is voor het inhoudelijke programma van de conferentie. Dat programma is inmiddels gereed. We gaan met elkaar in gesprek over parlementair toezicht op het Europees economisch bestuur, over de effectiviteit van het begrotingsbeleid, en over economische groei, convergentie en concurrentievermogen. De rode draad die door deze programmaonderdelen heen loopt, is de blik op de toekomst. Na jaren van discussie over elkaar opvolgende maatregelen om de economische crisis te bestrijden, is de toon positiever. Het IMF en de OESO geven aan dat de recessie achter ons ligt. Er is weer tijd om plannen te maken, om te groeien. De focus van de conferentie ligt dan ook op het financieel-economisch beleid voor de komende vijf tot tien jaar.

Dat is niet de enige kanteling. Ook in de vorm van de conferentie brengen we veranderingen aan. Het idee achter de Artikel 13-conferentie - en dat geldt eigenlijk voor alle interparlementaire conferenties - is dat EU-lidstaten elkaar een spiegel voorhouden, met elkaar in gesprek gaan, leren van elkaars 'best practices’ - welke hervormingen zijn aangeslagen, wat werkt niet, en hoe kan de begrotingscoördinatie verder worden verbeterd zonder dat het parlementair toezicht wordt uitgehold? Het zijn vragen die we beter kunnen beantwoorden als we écht met elkaar in gesprek gaan; geen lange inleidingen en toch wat statische statements, maar bijvoorbeeld met een dynamisch(er) 'catch the eye’ debat. Dat interactieve karakter is dan ook kenmerkend voor alle conferenties die we als parlement organiseren.

Ik zei het al: voor deze conferentie reizen we af naar Brussel. En al zitten we dan niet op het Binnenhof, dat betekent niet dat u de conferentie niet kunt volgen. Dat kan via de website en de app, die speciaal voor het voorzitterschap zijn ontwikkeld. Ik hoop dat u kijk. Het onderwerp - een stabiel en gezond begrotingsbeleid - is er belangrijk genoeg voor.

André Postema, ondervoorzitter politieke voorbereidingsgroep SECG (Stability, Economic Coordination and Governance)-conferentie


Terug naar boven