r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afzetbevordering Landbouwproducten (AGRIP)

Dit subsidieprogramma is gericht op de promotie van Europese agrarische producten.

1.

In vogelvlucht

Op 1 december 2015 trad het herziene EU-beleid voor informatieverstrekking en stimuleringsmaatregelen ten aanzien van agrarische producten in werking.

Het herziene beleid, met een breder palet aan maatregelen en een groter budget, moet nieuwe markten openen en zal worden geïmplementeerd in de interne markt en in derde landen.

Het beleid moet ondernemers in de agrarische sector helpen om nieuwe markten aan te boren en moet consumenten bekend maken met de inspanningen die Europese boeren leveren om kwaliteit te produceren. Dit alles met de slogan 'Enjoy, it's from Europe' en een daaraan gekoppelde overkoepelende Europese strategie.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidies kunnen worden aangevraagd via de participant portal van de Europese Commissie:

Kijk op de website van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (CHAFEA) voor meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag.

3.

Meer informatie

Terug naar boven