r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese ministers in gesprek over defensiesamenwerking en buitenlandbeleid

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL), gepubliceerd op woensdag 3 februari 2016, 14:22.

1.

Europese ministers in gesprek over defensiesamenwerking en buitenlandbeleid

Nieuwsbericht | 03-02-2016 | 14:22

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is de komende drie dagen het toneel van de Europese ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Op 4 en 5 februari vergaderen de EU-ministers van Defensie over Europese defensiesamenwerking. Op 5 en 6 februari komen alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen voor de Gymnich, de informele Raad Buitenlandse Zaken.

Fotograaf: De Boer

Nederlands-Duitse marinesamenwerking

Op 4 februari, aan de vooravond van de informele bijeenkomst Ministers van Defensie, ondertekenen de Nederlandse minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, en haar Duitse collega, Ursula von der Leyen, een verklaring over nauwere samenwerking op marinegebied.

Defensie Actie Plan en de Nederlandse inzet

De hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, zit op 5 februari de informele vergadering van de EU-ministers van Defensie voor. Onder meer staat daar het Europese Defensie actieplan op de agenda.

Als voorzitter van de Raad van de Europese Unie streeft Nederland naar nauwere Europese militaire samenwerking en een duidelijke plek voor defensie in de nieuwe Europese veiligheidstrategie.

Gymnich op vrijdag

Op 5 en 6 februari nemen nemen de EU-Hoge Vertegenwoordiger en de EU-ministers van Buitenlandse Zaken deel aan de Gymnich. Dit is de informele Raad Buitenlandse Zaken die elke zes maanden plaatsvindt in het land dat EU-voorzitter is. Ook dit overleg gebeurt onder voorzitterschap van Mogherini.

Gezamenlijke bijeenkomst van Defensie en Buitenlandse Zaken

Tijdens een gezamenlijke werklunch bespreken de ministers van Defensie samen met hun collega’s van Buitenlandse Zaken de voortgang van het Europees buitenland- en veiligheidsbeleid. ‘Deze unieke setting wijst op het belang het buitenland- en veiligheidsbeleid effectief aan elkaar te koppelen’, aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken. In de middag spreken de ministers over de relatie tussen de EU en Iran.

Opties bij crisis bespreken

Koenders en Mogherini namen het initiatief de bewindslieden bijeen te brengen voor een scenariosetting. Daarbij gaat het erom, op basis van een fictief scenario de verschillende scenario’s te bespreken waarmee op een acute dreiging van buitenaf kan worden gereageerd.


Terug naar boven