r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden over TiSA handel in dienstenovereenkomst: Houd publieke diensten buiten schot

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 3 februari 2016, 13:58.

De lopende onderhandelingen over een overeenkomst tussen de landen die wereldwijd goed zijn voor 70% van de dienstenhandel moeten leiden tot betere kansen voor Europese bedrijven op internationale markten en mogen niet uitmonden in gedwongen concurrentie in de publieke sector of inperking van wetgevingstaken die het publieke belang dienen, zo stelt het EP in aanbevelingen aan de commissie die namens de lidstaten de onderhandelingen voert.

De resolutie is aangenomen met 532 stemmen voor, 131 tegen en 36 onthoudingen.

"De stemming van vandaag betekent een doorbraak. We volgen de onderhandelingen over TiSA nu al twee jaar en hebben goed naar de zorgen van burgers geluisterd. Het EP zit nu aan de onderhandelingstafel. Gisteren had de commissie nog een blanco cheque, vandaag is ze gebonden aan een helder mandaat van het Parlement. Als onze aanbevelingen worden gerespecteerd, zal TiSA meer rechten voor de Europese burgers opleveren en zullen obstakels voor Europese bedrijven die internationaal zaken willen doen afnemen. Worden onze wensen niet gerespecteerd, dan zal dit Parlement niet aarzelen zijn veto uit te spreken", aldus rapporteur Viviane Redding (EVP, LU).

Achtergrond

Onderhandelingen over de 'Overeenkomst over handel in diensten' lopen sinds april 2013 en moeten leiden tot minimum standaarden voor handel in onder meer de financiële sector, transportsector en digitale dienstverleningssector.

23 landen die allen lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie nemen deel aan de onderhandelingen. Deze landen zijn gezamenlijk goed voor 70% van de wereldwijde handel in diensten.

Lees de achtergrondnotitie voor meer informatie over de specifieke eisen van het EP.

Procedure: Niet-wetgevende resolutie

REF. : 20160129IPR11904


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven