r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Officiële start van het REFIT-platform: nieuwe aanpak voor betere regelgeving en betere resultaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2016.

Vandaag wordt in Brussel de eerste bijeenkomst van het REFIT-platform gehouden. Achtenveertig vertegenwoordigers van allerlei belanghebbende organisaties, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de regeringen van alle lidstaten komen samen om de EU-wetgeving en de uitvoering daarvan door de lidstaten efficiënter en doeltreffender te maken. Door zo’n diverse groep deskundigen de concrete impact van de EU-wetgeving te laten beoordelen, biedt dit initiatief een fundament om met alle betrokkenen samen te werken aan betere regelgeving en betere resultaten.

Eerste vicevoorzitter Timmermans, voorzitter van het REFIT-platform: “Om voor elkaar te krijgen wat de burgers van ons verwachten, is het niet voldoende om nieuwe voorstellen te doen. Het is net zo belangrijk om de bestaande EU-regels te toetsen en te verbeteren. Het EU-recht moet zijn doel bereiken, bij de tijd zijn en zo eenvoudig mogelijk zijn. We zouden daarom van burgers, kleine ondernemers en overheidsbestuurders willen horen wat zij ervan denken, want zij hebben dagelijks te maken met de voordelen maar ook de inefficiënties van onze regelgeving en de uitvoering ervan door de lidstaten. Het REFIT-platform is bedoeld om hun ideeën te verzamelen en te beoordelen, zodat ze als pragmatische, werkzame suggesties voor de Europese Commissie kunnen dienen.”

De activiteiten van het REFIT-platform worden gestuurd door de leden ervan, met name op basis van de input die het publiek kan leveren via de website Lighten the load. Iedereen kan via het nieuwe onlineportal suggesties doen om de regeldruk te verlichten waar hij of zij in het dagelijks leven last van heeft. De leden van het platform beoordelen de bijdragen van belanghebbenden en bekijken hoe de suggesties in praktijk kunnen worden gebracht zonder de beleidsdoelen in gevaar te brengen.

De Commissie zal een reactie geven op alle suggesties die via het platform worden gedaan, en in het openbaar systematisch uiteenzetten wat zij met die suggesties wil doen. De lidstaten wordt via hun vertegenwoordigers in het platform gevraagd hetzelfde te doen wat betreft suggesties die over de nationale uitvoering van EU-regelgeving gaan. Vandaag op de eerste bijeenkomst bespreekt het platform zijn werkprogramma voor 2016. Via Lighten the load zijn al zo’n 250 suggesties bij het platform binnengekomen.

Achtergrond:

Het REFIT-platform is aangekondigd in de agenda voor betere regelgeving (2015). Het platform bestaat uit een stakeholdergroep met 18 leden en twee vertegenwoordigers van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, en een overheidsgroep met een expert op hoog niveau uit elk van de 28 lidstaten van de EU. De leden worden bij hun werk ondersteund door het secretariaat-generaal van de Commissie. De leden van de stakeholdergroep zijn geselecteerd door middel van een openbare oproep tot kandidaatstelling. De Commissie heeft gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende sectoren, belangengroepen en regio’s en een goed genderevenwicht.

Het REFIT-programma heeft, sinds het in 2012 van start ging, voor bedrijven al op allerlei gebieden resultaten opgeleverd. REFIT heeft bijvoorbeeld geleid tot een vermindering met 90% van de kosten die het midden- en kleinbedrijf moet maken om aan de wetgeving over chemische producten te voldoen. Door de invoering van elektronische aanbestedingen is 20% bespaard op de kosten van aanbestedingen en kleine en middelgrote ondernemingen zijn vrijgesteld van een aantal bijzonder belastende verplichtingen. De Commissie heeft in haar werkprogramma voor 2016 veertig REFIT-initiatieven op allerlei beleidsgebieden opgenomen.

De Commissie heeft op 19 mei 2015 haar agenda voor betere regelgeving gepresenteerd. Het doel daarvan is te veranderen wat de EU doet en hoe zij dat doet. De EU, de EU-instellingen en het EU-recht zijn bedoeld om burgers en bedrijven te dienen op een manier die een verschil maakt voor hun dagelijks leven en werken. Het is onze bedoeling het vertrouwen in ons vermogen om resultaten te boeken, te herstellen. De Commissie-Juncker wil een nieuwe start maken. Onze prioriteit is oplossingen te bieden voor grote vraagstukken die de lidstaten niet alleen kunnen aanpakken.

Meer informatie:

Agenda voor betere regelgeving

Pakket voor betere regelgeving (2015)

REFIT-programma

Leden van het REFIT-platform

Lighten the load - input van stakeholders

IP/16/188

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven