r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Ministers en topondernemers samen voor een concurrerend Europa

Met dank overgenomen van Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL), gepubliceerd op donderdag 28 januari 2016, 9:08.

1.

Ministers en topondernemers samen voor een concurrerend Europa

Nieuwsbericht | 28-01-2016 | 09:08

Op woensdag 27 januari en donderdag 28 januari komt in Amsterdam de Raad voor Concurrentievermogen (interne markt en industrie) informeel bijeen. Inzet is de versterking van de (digitale) interne markt voor bedrijven, burgers en consumenten.

Minister Kamp wordt geïnterviewd voorafgaand aan de bijeenkomst.

Uniek is de opzet: op uitnodiging van de voorzitter, minister van Economische Zaken Henk Kamp, neemt elke Europese minister een topondernemer uit de eigen lidstaat mee.

Samen met Eurocommissarissen wisselen zij van gedachten: hoe zorgt Europa dat onze bedrijven succesvol blijven? Hoe kunnen ze concurreren op wereldschaal en zorgen dat Europese consumenten de beste diensten en producten? Hoe kunnen Europese burgers, bedrijven en industrie optimaal profiteren van innovatie, nieuwe technologie en digitalisering?

Succesvolle praktijkvoorbeelden uit heel Europa passeren de revue.

Met de uitkomsten van deze bijeenkomst kan de Europese Commissie betere voorstellen doen voor verbetering van de interne markt.


Terug naar boven