r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rekenkamer: lidstaten moeten uitdragen wat EU-gelden opleveren

woensdag 27 januari 2016, 7:00

DEN HAAG (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie kunnen het draagvlak voor de EU vergroten met een goed antwoord op de vraag: Wat levert Europees geld op? Daar mankeert het nu aan.

Dat stelde de Algemene Rekenkamer woensdag. De rekenmeesters presenteerden hun nieuwste jaarlijkse verslag (het EU-trendrapport 2016) over het financiële reilen en zeilen van de Europese Commissie, en de besteding van tientallen miljarden Europees geld in de lidstaten van de EU.

Helaas zijn er enkele hardnekkige problemen, aldus de Rekenkamer. EU-subsidies worden niet steeds volgens de regels gebruikt. Ook wordt het geld niet altijd doelmatig ingezet en levert het ook niet steeds het beoogde resultaat op.

Bij de controle van de besteding van Europees geld ligt tot nu toe het accent op naleving van de regels. Er moet ook meer worden gekeken of met het uitgegeven geld wel het gewenste effect wordt bereikt, aldus de Rekenkamer. Zulke informatie is onontbeerlijk om meer draagvlak voor de EU te bereiken. Want de burgers willen weten wat de ,,toegevoegde waarde'' van de EU is.

De Rekenkamer wijst op de huidige Europese Commissie, die eind 2014 begon. Deze commissie tracht meer te doen met minder geld. Ook wil zij, waar mogelijk, minder en simpelere regels hanteren, concluderen de rekenmeesters.

De commissie wil ook flexibeler omgaan met Europees geld, waarvan de besteding nu vaak vastligt. ,,Deze ontwikkelingen bieden een kans om concrete verbeteringen te realiseren'', aldus de Rekenkamer.

De weg die de Europese Commissie inslaat biedt perspectief op een transparantere en effectievere Unie, namelijk ,,een EU die haar geld dáár inzet waar de problemen het grootst zijn.''

Terug naar boven