r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Emissiemetingen in de automobielsector (opgeheven) (EMIS)

Deze enquêtecommissie van het Europees Parlement onderzocht het dieselgate-schandaal bij Volkwagen en mogelijke andere gevallen in de auto-industrie. De enquêtecommissie probeerde onder andere in een aantal hoorzittingen antwoord te krijgen op vragen rond het schandaal, zoals of verschillende (Europese) instanties tekenen die op fraude duidden al dan niet moedwillig negeerden.

Op 28 februari 2017 stemde de commissie in met het eindrapport. In het rapport staat dat de lidstaten tekort zijn geschoten met het toezicht op autofabrikanten en de testen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De enquêtecommissie stelde voor een nieuw onafhankelijk Europees agentschap op te richten dat zou moeten toezien op de goedkeuring van nieuwe autotypes door nationale keuringsinstanties. Dit voorstel kreeg niet genoeg steun van de rest van Europees Parlement. De aanbeveling om de Europese Commissie de bevoegdheid te geven auto te mogen herkeuren kon wel op afdoende steun rekenen, net als de aanbevelingen om consumenten het recht te geven op een schadevergoeding van autofabrikanten indien er gesjoemeld is met de testen.

Met de behandeling van het eindrapport door het Europees Parlement op 4 april 2017 zijn de werkzaamheden van de enquêtecommissie beëindigd. Wetgeving en concrete maatregelen zullen door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten worden opgesteld.

Meer informatie

Terug naar boven