r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Migratie en VK-referendum domineren terugblikdebat EU-top

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 19 januari 2016, 18:58.

Tijdens het debat waarin werd teruggekeken op de Europese top van december uitten veel EP-leden felle kritiek op Europese regeringsleiders vanwege hun onmacht iets te doen aan de vluchtelingencrisis. In het debat met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk kwam ook het Britse EU-referendum prominent aan bod.

De heer Tusk zei dat de Unie "op alle fronten wordt getest". Over migratie zei hij dat er geen alternatief bestaat voor grenscontroles. "Tijdens de aanstaande top in maart moet blijken of de Europese migratiestrategie werkt. Als dat niet het geval blijkt te zijn, kunnen de consequenties ernstig zijn. Het kan het einde van Schengen betekenen", zei hij.

"Als de lidstaten hadden gedaan wat we hadden voorgesteld, bevonden we ons nu in een betere situatie", zei Commissievoorzitter Juncker. Hij riep nationale regeringen op meer solidariteit en toewijding te tonen in de aanpak van de migratiecrisis. "De kosten van het instorten van Schengen zouden enorm zijn en ten koste gaan van groei en banen", aldus de Juncker.

"Het is belangrijk de Europese succesverhalen te herinneren, zoals de recente nucleaire deal met Iran en het klimaatakkoord in Parijs", zei EVP-fractieleider Manfred Weber (DE). Over het VK-referendum zei hij dat veel van de ideeën van Premier Cameron tot verbeteringen voor de hele EU kunnen leiden, vooral op gebieden als innovatie en betere regulering. De heer Weber stond er echter op dat hij nooit zal accepteren dat EU-burgers gediscrimineerd zullen worden, "zelfs niet als het doel is misbruik van sociale welzijnssystemen tegen te gaan".

Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) merkte op dat wanneer de Europese regeringsleiders huiswaarts keren, zij alle beloftes die zij in de Europese Raad hebben gedaan vergeten. "Het is als de mythe van Sisyphus. We blijven terugkeren naar waar we begonnen, ook op gebieden als migratie, terrorisme en economie", zei hij alvorens te waarschuwen dat "als de EU-landen op de huidige voet doorgaan, het leidt tot het politieke einde van de EU".

Geoffrey van Orden (ECR, VK) bekritiseerde de EU omdat die in zijn ogen teveel wil doen waardoor het resultaat telkens een verslechtering betekent. "Burgers willen geen steeds nauwer verbonden Unie, maar een Unie die minder kost en bureaucratie te lijf gaat". Hij verwelkomde het PNR-akkoord (uitwisseling passagiersgegevens) en riep anderen op te erkennen "hoe verstandig Premier Cameron's ideeën op het gebied van migratie zijn".

"Tot nu toe zijn slechts 290 van de 160.000 die verplaats moeten worden, verplaats. Dat ligt niet aan de EU, maar aan de lidstaten het onderling niet eens worden", sprak ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt (BE). Hij riep de heer Tusk op een buitengewone Europese Raad bijeen te roepen over de vluchtelingencrisis om nieuwe regels aan te nemen over relocatie, migratie en een Europese grens- en kustwacht.

Inés Cristina Zuber (GUE, PT) betreurde het dat "Europa in antwoord op de vluchtelingencrisis alleen maar met strengere uitzettingsmechanismes kan komen".

"Ondanks de in de Europese Raad geuite zelfkritiek over een gebrek aan crisismanagement, is de situatie vandaag nog steeds desastreus", zei Ulrike Lunacek (Groenen, AT). "Alleen een gezamenlijke aanpak kan tot een oplossing leiden", voegde ze er aan toe.

Nigel Farage (EFDD, VK) haalde de massale aanrandingen van vrouwen in Keulen op oudjaarsavond aan als "nog een reden voor het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten". "De Britten weten dat de jonge mannen in Keulen over een paar jaar een Europees paspoort hebben en vrijelijk naar Engeland kunnen reizen", zei hij.

Vicky Maeijer (ENF, NL) sprak in dezelfde bewoordingen. "Meer vluchtelingen betekent meer terroristen", voegde ze er aan toe.

REF. : 20160114IPR09884


Terug naar boven