r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU investeert 1 miljard euro in regio’s aan buitengrenzen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 7 januari 2016.

De Europese Commissie heeft een reeks programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking goedgekeurd voor een totale som van 1 miljard euro ter ondersteuning van de sociale en economische ontwikkeling in de regio’s aan weerszijden van de buitengrenzen van de EU.

De Europese Commissie heeft een reeks programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking goedgekeurd voor een totale som van 1 miljard euro ter ondersteuning van de sociale en economische ontwikkeling in de regio’s aan weerszijden van de buitengrenzen van de EU.

"Grensoverschrijdende samenwerking speelt een sleutelrol om te vermijden dat nieuwe scheidslijnen ontstaan. Deze nieuwe financiering zal verder bijdragen tot een meer geïntegreerde en duurzame regionale ontwikkeling in de aangrenzende regio’s en tot een meer harmonieuze territoriale samenwerking aan de buitengrenzen van de EU”, aldus Johannes Hahn, commissaris voor het Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen.

"Ik ben erg blij dat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling een bijdrage kan leveren om de EU en haar buurlanden dichter bij elkaar te brengen. Programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn concrete voorbeelden van hoe de EU burgers helpt om gezamenlijke problemen aan te pakken, waarbij een reëel gevoel van solidariteit wordt gecreëerd en het concurrentievermogen van de lokale economieën wordt gestimuleerd", verklaarde commissaris voor Regionaal Beleid Corina Crețu.

Dit type grensoverschrijdende samenwerking is een belangrijke component van het EU-beleid ten aanzien van de buurlanden. De aandacht zal daarbij vooral gaan naar steun voor duurzame ontwikkeling aan weerszijden van de buitengrenzen van de EU, waardoor verschillen in levensstandaard kunnen worden teruggebracht en gemeenschappelijke problemen aan weerszijden van de grens kunnen worden aangepakt. Voor elk van de programma’s hebben de deelnemende landen maximaal vier prioriteiten vastgesteld, zoals de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, cultuur, milieu en klimaatverandering, armoedebestrijding, onderwijs en onderzoek, energie, toegankelijkheid, grensbeheer.

Dit nieuwe pakket zal projecten financieren in 27 landen: Armenië, Georgië, de republiek Moldavië, Oekraïne en Rusland in het oosten; Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Palestina, Tunesië; EU-lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden) alsook Noorwegen en Turkije. De financiering is afkomstig van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI). De financieringsovereenkomsten tussen de partnerlanden en de EU zullen tegen eind 2016 worden afgerond. De subsidies zullen naar verwachting in de loop van 2016 of begin 2017 worden toegekend via oproepen tot het indienen van voorstellen.

Voorbeeld:

Door het riviersaneringsproject tussen Roemenië en Oekraïne, waarmee een bedrag van 3,8 miljoen euro gemoeid is, zal door grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het ENI steun worden geboden aan het behoud van de ecologische waarde van het Donaubekken door samenwerking te bevorderen bij de voorkoming van door de mens veroorzaakte rampen.

IP/16/6

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven