r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele bijeenkomst van de EU-ministers voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid EPSCO, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 19 april 2016 - 20 april 2016
plaats Amsterdam
locatie Scheepvaartmuseum Toon locatie
organisatie Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)

Informele ministeriële bijeenkomst | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Gezondheid en Consumentenzaken

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid werkt aan meer werkgelegenheid, betere werkomstandigheden en een hoog niveau van sociale bescherming in de EU. Op werkgelegenheids- en sociaal gebied is de Raad verantwoordelijk voor het vaststellen van wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, de sociale insluiting en de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op de informele bijeenkomsten spreken deze ministers over onderwerpen die het desbetreffende EU-voorzitterschap belangrijk vindt. Er kunnen dan geen besluiten worden genomen. Nederland heeft als één van de prioriteiten op het terrein van sociaal beleid het realiseren van fatsoenlijk werk. Werknemers, ook werknemers die tijdelijk werkzaam zijn in een andere EU-lidstaat, hebben recht op een eerlijk loon. Dit is het belangrijkste thema voor deze informele Raad.

De Raad duurt van 19 april 12.30 uur tot 20 april 15.00 uur. Op de agenda staan arbeidsmobiliteit, de invulling van de Europese pijler van sociale rechten en het platform ter bestrijding van zwartwerk. De afsluitende persconferentie is om 13.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Conny Olde Olthof, COldeOlthof@minszw.nl.

Publicatie | 15-04-2016


Inhoud

1.

Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. Nederland kreeg als voorzitter verder te maken met de migratiecrisis en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU.

Tijdens het EU-voorzitterschap zat Nederland de vergaderingen van de Raad voor en nam Nederland het voortouw bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Ook behartigde Nederland de belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving.

2.

Meer over...

Terug naar boven