r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-commissie Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect 2 (opgeheven) (TAX2)

Deze tijdelijke commissie van het Europees Parlement was de opvolger van de EP-Commissie Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE). De commissie bouwde voort op het werk dat al was gedaan door de TAXE-commissie en moest zaken oppakken die onderbelicht waren gebleven. Daarnaast bekeek de commissie hoe de lidstaten en Europese instellingen vervolg gaven aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de eerdere commissie. Ook de voortgang rond initiatieven die door internationale instellingen zoals de OESO en G20 zijn ingezet, werd bekeken. De commissie zocht ook naar manieren om een einde te maken aan onredelijke belastingpraktijken en belastingontwijking in de EU.

Het Europees Parlement maakte eind 2015, na de presentatie van het eindrapport van TAXE1, bekend dat TAX2 het werk zou voortzetten. De termijn van de nieuwe commissie ging van start op 2 december 2015 en en duurde (na verlenging) tot 2 augustus 2016. Het rapport van de commissie werd op 6 juli 2016 in de plenaire vergadering van het Europees Parlement aangenomen.

De Europarlementariërs die zitting hebben in TAX2 waren dezelfde die ook lid waren van TAXE.

1.

Meer informatie

Terug naar boven