r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen ter ondersteuning van de prioriteiten van de Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 december 2015.

De Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen over de bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) aan de Europese groeistrategie, het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie tijdens de komende tien jaar.

De Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen over de bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) aan de Europese groeistrategie, het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie tijdens de komende tien jaar. Daarin zijn ook de resultaten opgenomen van de onderhandelingen met alle lidstaten over de partnerschapsovereenkomsten, programma's en nationale prioriteiten.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, bevoegd voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, zei hierbij het volgende: "De mogelijkheid om de ESI-fondsen te combineren met het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI) creëert een enorm potentieel, maar de lokale en regionale autoriteiten beseffen dat niet altijd. Daarom zullen commissaris Crețu en ik binnenkort richtsnoeren publiceren over de complementariteit van de fondsen, om ervoor te zorgen dat de lidstaten ten volle gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheden.”

Commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu, voegde hieraan toe: "De ESI-fondsen winnen aan belang nu nationale en regionale investeringen afnemen. Door de meest veelbelovende sectoren te steunen, de cohesie en convergentie in de Unie te bevorderen, en regio’s en steden te helpen om nuttig gebruik te maken van het talent en de ideeën van de bevolking, zetten zij de terugkeer van Europa naar duurzame welvaart kracht bij. Het is nu aan de lidstaten om de middelen van de ESI-fondsen efficiënt te beheren en te investeren, zodat de in de mededeling omschreven doelstellingen worden bereikt.”

In de periode 2014-2020 zullen de fondsen bijvoorbeeld 121 miljard euro investeren in onderzoek en innovatie, ICT en steun aan kleine ondernemingen in heel Europa.Twee miljoen ondernemingen zullen met rechtstreekse steun van de fondsen hun concurrentievermogen opvoeren en hun onderzoeks- en innovatiecapaciteit vergroten. Bijna 15 miljoen huishoudens zullen dankzij het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling toegang hebben tot snelle breedbandverbindingen, terwijl bijna 20 miljoen mensen in plattelandsgebieden met steun van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling zullen kunnen beschikken over nieuwe of verbeterde ICT-diensten en -infrastructuur.

Na de herziening van de ESI-fondsen voor de periode 2014-2020 spitsen zij zich toe op vier belangrijke groeisectoren: onderzoek & innovatie, digitale technologieën, steun aan de koolstofarme economie en aan kleine ondernemingen. Door hun prestatiegerichtheid en hun afstemming op het Europees semester en de landspecifieke aanbevelingen zullen de investeringen van de ESI-fondsen de voorwaarden scheppen die hoogwaardige projecten doen floreren, bedrijven tot groei brengen en het dagelijks leven van de mensen verbeteren, zodat Europa een nieuwe start kan maken.

Achtergrond

In de periode 2014-2020 zal 454 miljard euro uit de EU-begroting - 637 miljard euro met de nationale cofinanciering erbij - via meer dan 500 programma’s van de ESI-fondsen worden geïnvesteerd in Europa’s steden en regio’s. De ESI-fondsen vertegenwoordigen een belangrijk deel van de overheidsinvesteringen in de EU; tussen 2014 en 2016 zullen de ESI-fondsen gemiddeld ongeveer 14 %, en in sommige lidstaten zelfs tot 70 % van de totale overheidsinvesteringen financieren.

Zoals bepaald in artikel 16 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, worden in deze mededeling de belangrijkste resultaten van de onderhandelingen tussen de lidstaten, hun partners, met inbegrip van regionale en lokale actoren, en de Commissie over de partnerschapsovereenkomsten en de programma’s gepresenteerd. Bijlage II bevat bovendien een overzicht van de voornaamste problemen per lidstaat, terwijl bijlage I de programma’s voor interregionale samenwerking presenteert.

Voor een maximale transparantie stelt de Commissie vanaf vandaag een open gegevensplatform voor de ESI-fondsen ter beschikking, waar de voortgang in de uitvoering van de programma’s in het kader van de ESI-fondsen kan worden gevolgd.

Meer informatie

De Mededeling:

Informatiebladen over de bijdrage van de ESI-fondsen aan de prioriteiten van de Commissie:

@CorinaCretuEU @jyrkikatainen #InvestEU#ESIF

IP/15/6295

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven