r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU en San Marino ondertekenen overeenkomst over betere naleving van de belastingwetgeving

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 8 december 2015.

Signing of the agreement on taxation of savings income in the form of interest payment

08/12/2015

Signing of the agreement on taxation of savings income in the form of interest payment

Op 8 december 2015 hebben de Europese Unie en San Marino een overeenkomst ondertekend ter verbetering van de naleving van de belastingwetgeving door particuliere spaarders.

De overeenkomst zal bijdragen aan inspanningen om een eind te maken aan belastingontduiking, doordat zij van de EU-lidstaten en San Marino eist dat zij automatisch informatie uitwisselen.

Hierdoor krijgen de belastingdiensten betere grensoverschrijdende toegang tot informatie over de financiële rekeningen van elkaars inwoners.

Aanpassing

De overeenkomst is een aanpassing van een overeenkomst uit 2004 die ervoor zorgde dat San Marino maatregelen toepaste die gelijkwaardig waren aan die in de EU-richtlijn betreffende de belasting op inkomsten uit spaargelden. Doel is de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen te verruimen, om te voorkomen dat belastingplichtigen kapitaal verbergen dat inkomen of activa vertegenwoordigt waarover geen belasting is betaald.

"Uitwisseling van informatie tussen de nationale belastingautoriteiten blijft een hoeksteen van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking. De EU is zonder twijfel een leider op dit gebied."

Pierre Gramegna, minister van Financiën van Luxemburg

De tekst is in Brussel ondertekend:

  • namens de EU door Pierre Gramegna, minister van Financiën van Luxemburg en voorzitter van de Raad,
  • namens San Marino door Antonella Benedettini, ambassadeur, hoofd van de missie.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Pierre Moscovici, commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane, die het document ook heeft ondertekend.

Besluit

De Raad heeft op 8 december 2015 een besluit vastgesteld om machtiging te verlenen voor de ondertekening namens de EU.

Uitwisseling van informatie tussen de nationale belastingautoriteiten blijft een hoeksteen van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking, aldus de heer Gramegna. De EU is zonder twijfel een leider op dit gebied.

De EU en de OESO

De Overeenkomst garandeert dat San Marino strengere maatregelen toepast die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die in de EU van kracht zijn. De overeenkomst van 2004 was echter gebaseerd op de richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, en die richtlijn is inmiddels ingetrokken. Op 10 november 2015 werd Richtlijn 2003/48/EG ingetrokken om een overlapping weg te nemen met Richtlijn 2014/107/EU, waarin strengere bepalingen ter voorkoming van belastingontduiking staan.

De overeenkomst strookt ook met de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen die door een mondiale standaard van de OESO uit 2014 wordt bevorderd.

De EU heeft soortgelijke overeenkomsten ondertekend met Zwitserland, op 27 mei 2015, en met Liechtenstein, op 28 oktober 2015. De EU heeft op 8 december 2015 de sluiting van deze overeenkomsten goedgekeurd.

Toepassingsgebied

De overeenkomst moet het belastingplichtigen moeilijk maken te voorkomen, door het verplaatsen van activa, dat zij bij de belastinginstanties worden aangegeven. . De uit te wisselen informatie heeft niet alleen betrekking op inkomsten zoals rente en dividenden, maar ook op het saldo van de rekeningen en de opbrengsten van de verkoop van financiële activa.

De belastingdiensten in de lidstaten en San Marino zullen in staat zijn:

  • De betrokken belastingplichtigen correct en ondubbelzinnig te identificeren;
  • hun belastingwetgeving in grensoverschrijdende situaties te beheren ente doen naleven;
  • te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat er belasting wordt ontdoken;
  • onnodig verder onderzoek te vermijden.

De EU en San Marino moeten de overeenkomst nu tijdig bekrachtigen of goedkeuren zodat de overeenkomst in werking kan treden. De voorlopige toepassing is gepland voor 1 januari 2016.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven