r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer en kabinet spraken over voorzitterschap EU: vluchtelingen en andere prioriteiten

dinsdag 8 december 2015, 10:28

DEN HAAG (PDC) - Landen die weigeren de Europese afspraken over het opnemen van vluchtelingen na te komen moeten financieel worden gestraft. Europese subsidies zouden niet of slechts beperkt moeten worden uitgekeerd aan die landen. Daar zijn een Kamermeerderheid en het kabinet het over eens, zo bleek gisteren in een overleg in de Tweede Kamer over het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Nederland heeft tot nu toe 100 van de 5947 afgesproken opvangplaatsten beschikbaar gesteld. 

Ook de recente afspraken met Turkije op de Europese top van 29 november over de opvang van Syrische vluchtelingen kwamen uitvoerig aan de orde. Veel partijen willen dat de voorwaarden voor extra steun aan Turkije zeer strict worden uitgelegd. De PVV en de van die partij afgesplitste leden zijn tegen iedere afspraak met Turkije. Het kabinet vroeg in dit kader ook nog om extra aandacht voor de strijd tegen ISIS.

Andere onderwerpen die in het overleg aan bod kwamen waren

  • de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden waaronder zij lid zouden willen blijven van de EU
  • de uitwisseling van passagiergegevens met de VS (PNR)
  • het verder uitbouwen van de interne markt
  • de onderhandelingen over het handelsverdrag met de VS, TTIP
  • de positie van werknemers en arbeidsmobiliteit
  • het uitwerken van de Energie-Unie, en met name klimaatmaatregelen
  • afspraken maken over het aanpakken van belastingontduiking door multinationale ondernemingen
  • verdere samenwerking op het terrein van binnenlandse veiligheid

De SP vroeg het kabinet om een eigen visie op Europa, als antwoord op de vergezichten die door de Europese instellingen en sommige andere landen worden voorgehouden. Minister Koenders wees op een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat een EU schetst waar sommige landen op punten nader samenwerken, zonder dat de hele EU daarbij betrokken wordt.

Geen onderdeel van het voorzitterschap maar wel onderwerp van debat was het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, dat tijdens het voorzitterschap zal worden gehouden. Het kabinet stelde dat zij de burger zal informeren over waarom zij achter het verdrag staat. De partijen zijn in elk geval verdeeld, zowel over hoe actief ze campagne willen voeren als in voor- en tegenstanders van het verdrag.

Bron: Trouw, parlementaire monitor

Delen

Terug naar boven