r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorlopig nog geen paspoortcontroles bij binnengrenzen Schengenlanden

vrijdag 4 december 2015, 17:49

BRUSSEL (ANP) - Het paspoortloos reizen binnen de zone van de 26 Schengenlanden blijft voorlopig gehandhaafd. Tijdelijk EU-voorzitter Luxemburg heeft dat vrijdag besloten na een debat tussen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in Brussel.

Luxemburg had in een discussiestuk de opties uiteengezet die de Schengenlanden hebben om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Een daarvan is het activeren van artikel 26 in het Verdrag van Schengen, waardoor grenscontroles weer kunnen worden ingevoerd voor maximaal twee jaar in het geval van ,,aanhoudende ernstige gebreken met betrekking tot het buitengrenstoezicht''. Dat was gericht aan het adres van Griekenland, dat volgens veel lidstaten te weinig doet om de buitengrenzen te controleren.

De Europese Commissie krijgt wel de opdracht goed in de gaten te houden of Griekenland al zijn beloften om de controles te verbeteren nakomt.

De Luxemburgse minister Jean Asselborn benadrukte dat alle lidstaten hebben aangegeven het vrij verkeer van personen in Europa heel belangrijk te vinden. Over de grenscontroles die bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk hebben ingevoerd zei hij dat die uiterlijk zes maanden, tot maart, mogen doorgaan.

Als dan blijkt dat het toezicht op de buitengrenzen,,objectief'' tekortschiet, zou artikel 26 kunnen worden geactiveerd. Hij wees erop dat het juridisch niet mogelijk is een land uit de Schengenzone te zetten. Asselborn riep de andere landen op meer werk te maken van het herplaatsen van vluchtelingen vanuit Griekenland.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) noemde Schengen een van de fundamenten van de Europese Unie. ,,Nederland vindt het vrij verkeer van personen binnen Europa van groot belang. Het is heel positief dat Griekenland vandaag heeft herhaald dat ze de afspraken aan het nakomen zijn en dat ze hulp hebben gevraagd.''

,,Wel is duidelijk dat de Grieken aan zet zijn om de afspraken ook na te komen'', zei de minister, doelend op onder meer de Europese grenswachters die de Griekse buitengrenzen gaan helpen controleren. ,,Maar de situatie zoals die nu is, is onaanvaardbaar. Dus we moeten wel blijven kijken wat er binnen Schengen mogelijk is om de situatie te herstellen.''

Delen

Terug naar boven