r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

World Economic Forum in Davos

Davos, Zwitserland

Minister-president Rutte neemt woensdag 20 en donderdag 21 januari 2016 deel aan het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Ook minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen af naar Davos. Minister Dijsselbloem is aanwezig van woensdag 20 t/m vrijdag 22 januari, minister Ploumen van woensdag van 20 januari t/m zaterdag 23 januari. Minister Schippers neemt van woensdag 20 t/m vrijdag 22 januari deel aan het WEF.

Het WEF is een jaarlijkse internationale bijeenkomst van ongeveer tweeduizend politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, hoogleraren en journalisten. Het thema van het WEF is dit jaar ‘Mastering The Fourth Industrial Revolution’. Tijdens verscheidene debatten wordt gesproken over de grote technologische veranderingen in de wereld onder andere op het gebied van robotisering en big data, en de economische, politieke en sociale gevolgen daarvan. De bewindspersonen nemen in Davos deel aan verschillende sessies en hebben onder andere ontmoetingen met collega’s, CEO’s en economen.


Delen

Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen16' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO)17 over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

3.

Meer informatie

Delen


 • 1. 
  Vooraanstaande PvdA-politicus, die in 2000 Tweede Kamerlid werd en in 2012 verrassend minister van Financiën. Wageningse ingenieur en voor hij Kamerlid werd plaatsvervangend hoofd van het stafbureau algemene leiding van het ministerie van LNV. In de Kamer spoedig een gewaardeeerd woordvoerder integratiebeleid en in 2007-2008 voorzitter van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Later woordvoerder asiel en vicefractievoorzitter. Pragmatisch en degelijk. Noemde zichzelf 'niet het meest opgewonden type'. Slaagde er in het oplopende overheidstekort onder het kabinet-Rutte II om te buigen naar een overschot. Kreeg ook in de EU gezag en zag zich in januari 2013 gekozen worden tot voorzitter van de eurogroep. Speelde daardoor een centrale rol bij het bedwingen van de financiële problemen van Griekenland en bij het voorkomen van een bankencrisis op Cyprus. Sinds 13 september 2022 is hij burgemeester van Eindhoven.
   
 • 2. 
  Mark Rutte (1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president en minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2006 politiek leider van de VVD en in 2006, 2010, 2012, 2017 en 2021 lijsttrekker van zijn partij. In 2006- 2010 was hij in de Tweede Kamer fractievoorzitter van de VVD. De heer Rutte was van 17 juni 2004 tot 28 juni 2006 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met wetenschapsbeleid, beroepsonderwijs en studiefinanciering. Daarvoor was hij bijna twee jaar staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met onder andere volksverzekeringen, bijstand en arbeidsomstandigheden. De heer Rutte was eerder voorzitter van de JOVD en manager bij een werkmaatschappij van Unilever. Sinds 31 maart 2021 is de heer Rutte lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.
   
 • 3. 
  Zeer direct opererende en doelgerichte VVD-politica, die als Tweede Kamerlid, minister en informateur haar sporen verdiende. Was secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en fractiemedewerker van de VVD en werd in 2003 Tweede Kamerlid. Kreeg toen de portefeuille volksgezondheid. Was lid van de onderzoekscommissie financieel stelsel. In 2006 werd zij vicefractievoorzitter en in het kabinet-Rutte I minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kabinet-Rutte II wist zij samen met staatssecretaris Van Rijn de kostenstijging in de zorg om te buigen. Overtuigd liberaal en verdediger van marktwerking in de zorg om de persoonlijke keuzevrijheid te vergroten, maar zich daarbij pragmatisch opstellend. Trad in 2017 op als informateur en ging na haar politieke carrière aan de slag in het bedrijfsleven.
   
 • 4. 
  Lilianne Ploumen (1962) was van 23 maart 2017 tot 22 april 2022 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 14 januari 2021 tot en met 12 april 2022 was zij fractievoorzitter en bij de verkiezingen van 2021 lijsttrekker. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was mevrouw Ploumen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte II. Eerder was zij van 6 oktober 2007 tot 22 januari 2011 voorzitter van de PvdA. Daarvoor was mevrouw Ploumen onder meer werkzaam bij Plan International, Mama Cash en Cordaid. Bij laatstgenoemde organisatie was zij directeur in de periode 2004-2007. In de Tweede Kamer was zij tevens woordvoerster buitenlandse zaken en zorg (cure).
   
 • 5. 
  De Duitser Günther Oettinger (1953) was in 2010-2019 lid van de Europese Commissie. In de in 2014 aangetreden Commissie-Juncker was hij sinds 1 januari 2017 belast met begroting en personeelszaken. Hiervoor bezette Oettinger de post digitale economie en maatschappij. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) was hij verantwoordelijk voor energie. Hij was aanvankelijk accountant en advocaat en werd in 1984 lid van de Landdag van Baden-Württemberg. Sinds april 2005 is hij minister-president in die deelstaat. Hij leidde een coalitie van CDU en FDP. Oettinger was actief als bestuurder van de CDU-Jongeren en voorzitter van de CDU-commissie voor mediabeleid.
   
 • 6. 
  De Zweedse Cecilia Malmström (1968) was van februari 2010 tot 1 december 2019 lid van de Europese Commissie. Vanaf 1 november 2014 had zij in de Commissie-Juncker de portefeuille handel. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) was zij belast met asiel en immigratie, grensbewaking en criminaliteitsbestrijding. Daarvoor was zij namens de Liberale Partij in het kabinet-Reinfeldt (2006-2010) minister voor Europese Zaken. Mevrouw Malmstrom studeerde politicologie en literatuur in Gothenburg en Parijs en behaalde een doctoraat. Zij was onderzoeker en docente aan de Universiteit van Gothenburg en werd in 1999 lid van het Europees Parlement.
   
 • 7. 
  De Est Andrus Ansip (1956) was van 1 november 2014 tot 2 juli 2019 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker was hij vicevoorzitter en belast met digitale interne markt. Ansip is scheikundige en werkte enige jaren in de financiële wereld als bestuurder van banken en investeringsfondsen. Daarna was hij burgemeester van Tartu. In 2004 werd de liberaal Ansip minister van Economische Zaken en Communicatie. Vanaf 2005 leidde hij enkele coalitiekabinetten. Sinds 2 juli 2019 is hij lid van het Europees Parlement.
   
 • 8. 
  De Italiaan Mario Draghi (1947) is sinds 13 februari 2021 minister-president van Italië. Hij was van 1 november 2011 tot 1 november 2019 president van de Europese Centrale Bank. De heer Draghi was in 2006-2011 lid van de directie van Nationale Bank van Italië. Eerder was hij onder meer hoogleraar aan diverse Italiaanse universiteiten, lid van de directie van de Wereldbank, thesaurier-generaal en voorzitter van het Economisch en Financieel Comité van de EU. Sinds 2009 is hij president van de Financial Stability Board.
   
 • 9. 
  De Oostenrijker Johannes (Gio) Hahn (1957) is sinds februari 2010 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met begroting en personeelszaken. In de Commissie-Juncker was hij verantwoordelijk voor beleid buurlanden en uitbreiding. Daarvoor was hij in de Commissie-Barroso II belast met regionaal beleid. Hahn, die doctor in de filosofie is, bekleedde diverse bestuursfuncties bij de -VP, de christendemocratische partij. Daarnaast was hij werkzaam in het bedrijfsleven. Tussen 1997 en 2003 was hij directeur van Novomatic. Verder was Hahn (deel)gemeenteraadslid in Wenen en lid van de Landdag van Bondsland Wenen. In 2007 werd hij minister voor Wetenschap en Onderzoek.
   
 • 10. 
  De Slowaak Maroš Sefčovič (1966) is sinds 1 oktober 2009 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met interinstitutionele relaties. In de Commissie-Juncker was hij commissaris voor de energie-unie. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) was hij belast met institutioneel beleid en ambtelijk beheer. Sefcovic nam eind 2012 ook de post gezondheid en consumentenzaken waar. Eerder had hij enkele maanden de portefeuille onderwijs, cultuur en jeugd. Sefcovic was diplomaat en topambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Slowakije. Posten die hij eerder bekleedde, waren onder meer directeur-generaal Europese zaken en ambassadeur in Israël.
   
 • 11. 
  De Bulgaarse Kristalina Georgieva (1953) was in 2010-2017 lid van de Europese Commissie. Vanaf november 2014 was zij in de Commissie-Juncker vicevoorzitter en commissaris belast met begroting en personeelsbeleid. In de Commissie-Barroso (2010-2014) had zij de portefeuille humanitaire hulp. Mevrouw Georgieva werkte sinds 1993 bij de Wereldbank en was vicepresident van die bank. Zij is een deskundige op het gebied van duurzame ontwikkeling, was hoogleraar in Sofia en bekleedde wereldwijd gasthoogleraarschappen aan diverse universiteiten. Mevrouw Georgieva behoort tot de centrumrechtse GERB. Sinds 1 oktober 2019 is zij directeur van het IMF.
   
 • 12. 
  Neven Mimica (1953) was van 1 juli 2013 tot 1 december 2019 lid van de Europese Commissie namens Kroatië. In de op 1 november 2014 aangetreden Commissie-Juncker had hij de portefeuille ontwikkelingssamenwerking. In de Commissie-Barroso II was hij belast met consumentenbeleid. Mimica was in 2001-2003 minister voor Europese integratie. Daarvoor speelde Mimica een belangrijke rol bij de toetredingsonderhandelingen van zijn land tot de EU. In 2003 werd Mimica lid van het Kroatische parlement namens de Sociaaldemocratische Partij. In 2011 werd hij vicepremier in het kabinet van Zoran Milanovic.
   
 • 13. 
  Federica Mogherini (1973) was van 1 november 2014 tot 1 december 2019 Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU en lid van de Commissie-Juncker. Zij was in 2014 minister van Buitenlandse Zaken van Italiė. Mevrouw Mogherini is lid van de Democratische Partij (DP) en werd in 2008 Kamerlid. Zowel in de Kamer als in de staf van DP-voorzitter Renzi hield zij zich bezig met buitenlands beleid, Europese zaken en defensie. Sinds 2020 is zij rector van het College of Europe.
   
 • 14. 
  Lord Hill (1960) was van 1 november 2014 tot 15 juli 2016 lid van de Europese Commissie namens het Verenigd Koninkrijk. Hij maakte na het Brexit-referendum zijn aftreden bekend. In de Commissie-Juncker was hij belast met financiële stabiliteit, financiële dienstverlening en gezamenlijke kapitaalmarkt. Lord Hill is lid van de Conservatieve Partij. Hij was adviseur en medewerker van minister Clarke en van minister-president Major en werkte in het bedrijfsleven. In 2010 werd hij lid van het Hogerhuis en onderstaatssecretaris voor scholen. In 2013-2014 was hij leider van de Conservatieven in het Hogerhuis en minister in het kabinet-Cameron.
   
 • 15. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 16. 
  Een Eurocommissaris is één van de 27 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal Eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.
   
 • 17. 
  De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de <span lang="en">World Trade Organisation</span>. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen. De WTO kan zelf geen regels maken; er kunnen alleen besluiten worden genomen als alle landen het met elkaar eens worden. Landen kunnen klachten indienen bij de WTO als andere landen zich niet aan die regels houden.
   

Terug naar boven