r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie registreert Europees burgerinitiatief over fundamentele waarden van de EU in Hongarije

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 30 november 2015.

Commissie registreert Europees burgerinitiatief over fundamentele waarden van de EU in Hongarije

De Europese Commissie heeft vandaag een Europees burgerinitiatief geregistreerd dat de Commissie ertoe oproept de activering van artikel 7 van het Verdrag voor te stellen omdat Hongarije de fundamentele waarden van de EU zou hebben geschonden. Nu het voorgestelde initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren één jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van hun initiatief.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader mag vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet zichtbaar mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Het college van commissarissen heeft op 24 november de juridische ontvankelijkheid van het voorgestelde initiatief besproken en heeft geconcludeerd dat de juridische voorwaarden voor registratie zijn vervuld. Het college heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het initiatief.

Als er voor het initiatief binnen het jaar één miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, dan moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan dan beslissen of zij al dan niet ingaat op het verzoek en moet haar positieve of negatieve beslissing in ieder geval motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. In april 2012 is de Verordening inzake het Europees burgerinitiatief, waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven, van kracht geworden. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument mee bepalen wat er op de agenda komt.

Na officiële registratie van een initiatief kunnen één miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

Uitsluitend wanneer voor een geregistreerd Europees burgerinitiatief minstens één miljoen geldige steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven lidstaten, moet de Commissie besluiten of zij al dan niet maatregelen neemt en waarom.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgesteld Europees burgerinitiatief inzake Hongarije

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

IP/15/6189

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven