r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De parlementaire staat van dienst van Arie Slob

Arie Slob.

Arie Slob (1961) was van 19 november 2002 tot 1 december 2015 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij was politiek leider en fractievoorzitter. Eerder was hij ook van 14 februari tot mei 2002 Tweede Kamerlid. Per 1 januari 2016 werd Slob directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting IJsselacademie.

Slob verliet op 1 december 2015 na ruim veertien jaar Kamerlidmaatschap de Kamer, maar had het fractievoorzitterschap al een maand daarvoor overgedragen aan Gert-Jan Segers. De eerste keer dat hij een prominente rol speelde, was tijdens de formatie van 2007, toen hij André Rouvoet secondeerde. Daarna was hij tijdens Balkenende IV fractievoorzitter. Na het vertrek van Rouvoet werd hij politiek leider.

Hij was in 2012 samen met Pechtold initiatiefnemer van het Lenteakkoord. Als voorzitter van een van de fracties die tot de 'constructieve oppositie' behoorden, was hij daarnaast nauw betrokken bij diverse akkoorden die met het kabinet werden gesloten. Hij werd daarom in de Kamer alom beschouwd als een constructieve politicus.

Delen

Inhoud

1.

Parlementaire activiteiten

Voor hij fractievoorzitter werd, hield hij zich vooral bezig met onderwijs, maar hij sprak bijvoorbeeld ook over belastingen, de verdieping van de Westerschelde en de herstructurering van de Raad van State. In de periode 2002 tot 2007 was Arie Slob lid van het Presidium van de Tweede Kamer. In de periode 2010-2011 is hij financieel woordvoerder geweest voor de ChristenUnie. De heer Slob heeft vaak, namelijk bij ruim 200 dossiers, in de Kamer het woord gevoerd.

Sinds 2002 heeft Slob ongeveer 160 Kamervragen gesteld en 230 moties als eerste ondertekenaar ingediend, waarvan zo'n 50% werd aangenomen. Daarnaast diende Slob een vrij grote hoeveelheid amendementen in: 118 als eerste indiener. Gemiddeld was hij, gezien de omvang van zijn fractie, vrij succesvol als Kamerlid.

In 2010 bracht Slob samen met Brigitte van der Burg (VVD) en Jan ten Hoopen (CDA) de spraakmakende initiatiefwet tot stand over het terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand).

2.

Cijfers

Deze cijfers zijn berekend over beide zittingsperiodes van de heer Slob.

Activiteit

Tweede Kamerlid Slob

Dossiers woordvoerder

+ 200

Kamervragen

+160

Amendementen - eerste indiener

118 totaal (17% van alle ChristenUnie-amendementen; 35% aangenomen, 65% verworpen)

Amendementen - mede ondertekend

197

Moties - indiener

230 (12% van alle ChristenUnie-moties; 49% aangenomen, 42% verworpen)

Moties - mede ondertekend

458

Steun voor moties

Gemiddeld steunden 94 Kamerleden zijn moties (gemiddelde steun voor ChristenUnie-moties is 86 Kamerleden)

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 14 december 2015 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens vanaf 1995 tot heden. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.

Delen

Terug naar boven