r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Klimaatconferentie Parijs: historische kans om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 25 november 2015.

De Europese Commissie heeft vandaag haar standpunt en doelstellingen bekendgemaakt voor de VN-klimaatconferentie in Parijs van 30 november tot en met 11 december.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, zullen beiden deelnemen aan de conferentie, samen met andere wereldleiders.

De Europese Commissie heeft er vandaag op gewezen dat het van cruciaal belang is dat op de VN-klimaatconferentie in Parijs van 30 november tot en met 11 december een eerlijke, ambitieuze en juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst wordt bereikt. 

De Europese Unie zal streven naar een brede, duurzame en dynamische overeenkomst die de wereldwijde omschakeling naar koolstofarme, klimaatbestendige economieën zal versnellen. Daarmee kan de klimaatverandering worden tegengegaan en zullen de inspanningen van de samenleving om zich aan te passen aan de gevolgen ervan worden vergroot. De overeenkomst kan echter ook de basis vormen voor economische groei op de lange termijn en duurzame ontwikkeling in de EU en wereldwijd. De voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker en Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, zullen beiden deelnemen aan de conferentie, samen met andere wereldleiders.

Voorzitter Juncker verklaarde: "De EU wil in Parijs een ambitieuze en bindende mondiale klimaatovereenkomst sluiten. In maart hebben wij als eerste onze klimaatbelofte ter tafel gebracht en het is nog steeds de meest ambitieuze bijdrage. Onze doelstelling om de mondiale temperatuurstijging onder 2 °C te houden tegen het einde van de eeuw ligt nog binnen handbereik. We zijn getuige van een ongekende mondiale beweging. Ik hoop dat deze bij de onderhandelingen van volgende week uitmondt in actie. Als de wereld in Parijs de verwachtingen waarmaakt, heeft de mensheid een internationale regeling om op doeltreffende wijze de strijd tegen klimaatverandering aan te binden.”

Commissaris Arias Cañete zei: "Dit is het moment. Parijs is een historische kans die we niet mogen missen. We moeten nu de dynamiek die we hebben gezien in de aanloop naar Parijs vertalen naar een ambitieuze, werkbare, juridisch bindende overeenkomst. Meer dan 170 landen, die samen goed zijn voor meer dan 95 % van de wereldwijde emissies, hebben reeds voor de conferentie hun klimaatbeloften uit de doeken gedaan. Dit is een echte kentering. Het is ook een duidelijk bewijs dat de regeringen zich bewust zijn van de urgentie en de politieke vastberadenheid hebben om in Parijs een nieuw hoofdstuk voor klimaatmaatregelen te beginnen. Maar er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid — de geloofwaardigheid van de overeenkomst zal afhangen van enkele essentiële elementen: een doel voor de lange termijn, regelmatige evaluaties om de ambities te verhogen en strikte regels voor transparantie en verantwoordingsplicht."

Standpunt van de EU

De stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur moet minder dan 2 °C boven de pre-industriële niveaus worden gehouden om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Voor de EU moet de nieuwe overeenkomst een duidelijk signaal geven van de vastberadenheid van de overheden om de emissies voldoende te verminderen om de temperatuurstijging onder het overeengekomen plafond te houden tegen het einde van de eeuw. De visie van de EU op een geloofwaardige overeenkomst omvat:

  • 1. 
    een globale langetermijnvisie als signaal voor belanghebbenden — waaronder ondernemingen, investeerders en het publiek — van de vastberadenheid om te schakelen naar koolstofarme economieën;
  • 2. 
    een mechanisme voor regelmatige evaluatie en opvoering van de collectieve ambitie;
  • 3. 
    een robuust systeem voor transparantie en verantwoordingsplicht om ervoor te zorgen dat partijen en belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat de beloften worden nagekomen.

Klimaatfinanciering

De EU blijft zich inzetten om haar deel te doen om de gemeenschappelijke doelstelling van de ontwikkelde landen te bereiken, namelijk 100 miljard dollar per jaar vrijmaken voor klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden tegen 2020. Uit een recent verslag van de OESO en het Climate Policy Initiative is gebleken dat 62 miljard dollar beschikbaar is gesteld in 2014. De ontwikkelde landen zijn dus goed op weg om de doelstelling van 100 miljard dollar te halen. De EU levert de grootste bijdrage aan deze financiering.

Op 10 november hebben de ministers van Financiën van de EU (IP/15/6045) bevestigd dat de EU en haar lidstaten in 2014 voor 14,5 miljard euro publieke klimaatfinanciering (subsidies en leningen) hebben verleend. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van eerdere jaren. Activiteiten in ontwikkelingslanden zullen tussen 2014 en 2020 met ten minste 14 miljard euro, gemiddeld 2 miljard euro per jaar aan subsidies uit de EU-begroting, worden ondersteund.

Aanpassing

Voor de EU vormen ambitieuze maatregelen om zich voor te bereiden en te reageren op de gevolgen van de klimaatverandering een essentieel onderdeel van een evenwichtige overeenkomst. Zowel emissiereductie als -aanpassing zal van wezenlijk belang zijn om het risico op nadelige effecten van de klimaatverandering te beheersen, met inbegrip van het risico van verlies en schade ontstaan door de effecten van klimaatverandering.

Evenementen tijdens de COP21

De EU staat volledig achter de actieagenda Lima-Parijs, een gezamenlijk initiatief van het Peruviaanse en Franse voorzitterschap van de COP dat is gericht op het aansturen van acties waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn. Rond de thema’s van de actieagenda wordt een programma van evenementen georganiseerd die niet-regeringsactoren zoals bedrijven, steden en organisaties de mogelijkheid bieden om aankondigingen te doen of inspirerende voorbeelden te benadrukken. De thema’s omvatten bijvoorbeeld de rol van bossen, vervoer, gebouwen en hernieuwbare energie in de strijd tegen klimaatverandering. In het EU-paviljoen op de COP21 zullen meer dan 100 nevenmanifestaties die aansluiten bij deze dagelijkse thema's plaatsvinden.

EU-vertegenwoordiging

Het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de onderhandelingen namens de EU in Parijs.

Meer informatie

Informatieblad: Vragen en antwoorden over de VN-klimaatconferentie in Parijs

Webpagina van de COP21

Nieuwe Eurobarometer-enquête over de houding van het publiek ten opzichte van de klimaatverandering

IP/15/6160


Terug naar boven