r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Migratie en werkgelegenheid: EP keurt Europese begroting 2016 goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 25 november 2015, 14:09.

Het EP heeft woensdag de Europese begroting voor 2016 aangenomen. Volgend jaar kan voor €155 miljard aan verplichtingen worden aangegaan en beschikken de instellingen over €143,9 miljard om betalingen te kunnen doen. In de onderhandelingen met de Raad heeft het EP met succes aangedrongen op maximale fondsen voor migratie en vluchtelingen, het MKB, studenten en onderzoeksprogramma Horizon2020.

De Raad had het akkoord al op 24 november goedgekeurd. Het Parlement heeft de begroting aangenomen met 516 stemmen voor, 179 tegen en 8 onthoudingen. Met de ondertekening door EP-voorzitter Martin Schulz werd de begroting definitief vastgesteld.

Vluchtelingen en migratie

Onderhandelaars namens het EP hebben gewaarborgd dat alle beschikbare fondsen in het Europese Meerjarige Financiële Kader (MFK) aangewend kunnen worden in antwoord op de vluchtelingencrisis. Dit geldt voor fondsen beschikbaar voor EU landen zelf, maar ook voor landen om ons heen die te kampen hebben met grote vluchtelingenstromen. Het uiteindelijke akkoord komt €1,6 miljard uit boven de door de Commissie voorgestelde ontwerpbegroting en komt het EP op de meeste fronten tegemoet.

In een aparte stemming over een begrotingsamendement voor dit jaar heeft het Parlement de lidstaten opgeroepen de €2,3 miljard die voortvloeien uit uitgedeelde boetes en uit hoger dan verwachte importheffingen, te gebruiken om een gat van €2,3 miljard aan betalingsverplichtingen te dichten. Het gaat hierbij vooral om de gedane toezeggingen voor het trustfonds voor Afrika dat de oorzaken van migratie moet aanpakken en het fonds voor Syrië waarmee migranten en vluchtelingen in en rond Syrië geholpen moeten worden.

Concurrentie en banen

Het EP geeft prioriteit aan het verbeteren van het Europese concurrentievermogen en vertaalt dat in extra middelen voor middelgrote- en kleine bedrijven (€14,3 miljoen), voor Horizon2020 (€184,5 miljoen), voor studentenuitwisselingsprogramma Erasmus+ (+€6,6 miljoen) en voor infrastructuurprojecten (€150 miljoen) omdat een deel van het geld hiervoor is overgeheveld naar het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, ofwel het Junckerfonds.

Ook zijn er afspraken gemaakt om het Europese Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief levend te houden en zijn Raad en Parlement het eens dat de situatie uit het verleden - toen onbetaalde rekeningen zich opstapelden tot onbeheersbare niveaus- moet worden voorkomen.

Tussentijdse revisie Meerjarig Financieel Kader in 2016

Tijdens het begrotingsdebat op 24 november hebben meerdere sprekers aangedrongen op een herijking van de prioriteiten in de Europese meerjarenbegroting. De prioriteiten die in 2013 golden zijn door de realiteit ingehaald, zo stelden diverse sprekers. Volgend jaar staat er sowieso een revisie van het MFK op het programma.

REF. : 20151120IPR03610


Terug naar boven