r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

AIV: 'Vaker kopgroepen binnen Europese Unie'

dinsdag 24 november 2015, 12:52
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Binnen de Europese Unie zullen landen steeds vaker een kopgroep gaan vormen om problemen op te lossen. Dat zal gebeuren omdat de EU te divers is geworden en nationale parlementen zich verzetten tegen verdere integratie om moeilijkheden aan te pakken.

Dat schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een dinsdag gepubliceerd rapport. De AIV is een belangrijk adviesorgaan van de regering en parlement over buitenlands beleid.

Volgens het rapport is het geen negatieve ontwikkeling. Een kopgroep kan als een ,,breekijzer'' werken naar diepere integratie. Ook is er geen tijdrovende verdragswijziging voor nodig. Belangrijke voorwaarde is wel dat aan de kernwaarden van de EU niet wordt getornd.

Om de kans op blokvorming, versplintering of permanente scheidslijnen te beperken moeten landen die een kopgroep vormen duidelijke afspraken maken over openheid en informatie-uitwisseling, aldus de AIV. Verder moet deze landen ook regelmatig overleggen met lidstaten die niet deelnemen aan een kopgroep.

Vorige week kwam nog naar buiten dat Nederland een voorhoede met een aantal lidstaten wil vormen om de asielstroom in te dammen. Nederland zou hierover verkennende gesprekken voeren met Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg.

Delen

Terug naar boven