r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hervormingen rechtstaat en democratie bij veel EU kandidaat-lidstaten onder druk

woensdag 11 november 2015, 11:03

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie is bezorgd over de traagheid waarmee de kandidaat-lidstaten hervormingen van hun juridisch systemen en democratische instellingen doorvoeren. Het meest kritisch is de Commissie over Turkije, waar de persvrijheid en enkele fundamentele rechten juist zijn ingeperkt. Ook Macedonië doet het niet goed volgens de Commissie. Een langdurige politieke crisis en de wijdverspreide corruptie belemmeren hervormingen.

De verhoudingen met Turkije staan al enige tijd onder druk, al wordt er juist meer samenwerking gezocht bij de aanpak van de vluchtelingenstroom uit Syrië en de strijd tegen IS. Op economisch terrein toont de Commissie zich juist erg tevreden over de voortgang van Turkije.

Een mede door de EU tot stand gekomen politiek akkoord in Macedonië van afgelopen zomer zou de basis moeten vormen voor een aantal broodnodige hervormingen. Tot deze zijn gerealiseerd houdt de Commissie vast aan een negatieve beoordeling. Dat is in de geschiedenis van alle voortgangsrapportages nog nooit eerder voorgekomen.

Voor de kandidaat-lidstaten op de Balkan geldt ook dat de Commissie graag meer samenwerking ziet tussen de landen onderling. Op economisch gebied gebeurt dat al steeds meer. Albanië moet nog een aantal stappen maken voor de toetredingsonderhandelingen in alle ernst van start kunnen gaan.

De Commissie-Juncker richt zich in de jaarlijkse voortgangsrapportages meer dan voorheen gebruikelijk op welke vorderingen er zijn gemaakt met betrekking op de basisbeginselen van de EU: een robuuste democratie en rechtstaat, een goed functionerende overheid en economische ontwikkeling. Naast dit algemene beeld kijkt de Commissie nog steeds naar de mate waarin er per onderwerp wel of geen vooruitgang is geboekt.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven