r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stemming: implementatie microfinanciering in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 9 november 2015, 18:43.

Microkredieten kunnen mensen in moeilijke sociale situaties helpen om uit de werkloosheid en armoede te komen. De eerste initiatieven werden 40 jaar geleden in Zuid-Azië en Latijns-Amerika gelanceerd, inmiddels winnen microkredieten in de EU ook aan populariteit. In 2010 werd de progressmicrofinancieringsfaciliteit gelanceerd om de voorwaarden voor leners om kleine leningen te krijgen, te verbeteren. Op dinsdag 10 november stemt de commissie Werkgelegenheid over een verslag over de uitvoering.

Kansarme groepen - langdurig werklozen, mensen met een uitkering, mensen die wonen in achtergestelde landelijke gebieden, migranten of etnische minderheden - ondervinden vaak moeilijkheden bij de toegang tot de conventionele financiering. Microfinanciering biedt ze de mogelijkheid om zeer kleine leningen te krijgen, die banken over het algemeen niet verstrekken, om een eigen bedrijfje te starten of verder te ontwikkelen.

In Europa wordt de Europese Progressmicrofinancieringsfaciliteit gefinancierd door de EU-begroting en de Europese Investeringsbank (EIB). Het verbetert de voorwaarden waaronder de kredietnemers leningen kunnen krijgen en maakt financiering beschikbaar voor mensen die anders niet in staat zijn om een lening te verkrijgen. De EU financiert geen van de ondernemers zelf maar stelt banken en niet-bancaire instellingen in staat om meer leningen te verstrekken dankzij het verlenen van garanties van in totaal € 200 miljoen.

Rapporteur Sven Schulze zei hierover:"Microfinanciering is een duurzaam sociaal beleid ook hier in Europa. Het is belangrijk dat we extra hulp kunnen bieden in aanvulling op de leningen, zoals het schrijven van een business plan of bij de boekhouding. Het instrument werkt maar helaas is er niet altijd voldoende financiering. De Commissie wordt daarom verzocht om snel een oplossing te vinden, om in de toekomst nog beter vooruitgang te boeken. "

REF. : 20151106STO01541


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven