r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bedrijfslobby heeft grote invloed op beleid duurzaamheid

donderdag 5 november 2015, 10:33

DEN HAAG (PDC) - Grote bedrijven hebben onevenredig grote invloed op het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse overheid. Met name de olie- en gasindustrie lukt het de energietransitie sterk te beïnvloeden, omdat ze een gevestigde positie hebben en goed weten in te spelen op het proces van beleidsmaken.

Dit stelt Magda Smink van de Universiteit Utrecht in haar promotie-onderzoek. Zij onderzocht hoe bedrijven regelgeving beïnvloeden en vond dat vooral de gasindustrie en de verpakkingsindustie sterk verweven zijn met de overheid en daarmee veel overwicht hebben. Kleinere groepen met minder geld en historische positie worden hierdoor nauwelijks gehoord. De bedrijven bewerkstelligen dit ook met hun strategie van samenwerking met het beleidsproces, waardoor ze binnen de gevestigde werkwijze van de overheid kunnen bijsturen.

Ook een onderzoek van de actiegroep Corporate Europe Observatory (CEO) wijst op de onevenredige invloed van bedrijven, maar dan op de Europese Commissie. In een analyse van het openbare register waarin lobbybezoeken aan Eurocommissarissen sinds 2014 moeten worden bijgehouden, ontdekte CEO dat fossiele-energiebedrijven 283 ontmoetingen met Commissarissen hadden, tegenover de 17 van lobbyisten voor hernieuwbare energie. 

Ook ontdekte de organisatie meerdere voorbeelden van belangenverstrengeling, waarbij hooggeplaatste personen in de Commissie nauwe banden met de gevestigde energie-industrie bleken te hebben.

Bronnen: Trouw, de Volkskrant

Delen

Terug naar boven