r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2017.

Werkprogramma Europese Commissie 2016

Juncker

In het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie lag de nadruk op migratie, economische en sociale kwesties, energie en duurzaamheid. Het programma bevatte een beperkt aantal wetgevende voorstellen, die aansloten op de in 2015 aangenomen strategische programma's. De Commissie wilde zich richten op 'de grote zaken'. Daarnaast was er in dit werkprogramma veel aandacht voor het verbeteren van bestaande wetgeving.

1.

Belangrijkste punten uit het werkprogramma 2016

Nieuwe initiatieven

De Commissie-Juncker lanceerde eind oktober 2015 het werkprogramma voor 2016. Daarin diende de Europese Commissie, net als in 2015, 23 initiatieven in. De belangrijkste voorstellen waren:

  • Initiatieven voor beter migratiebeheer en voorstellen over grensbeheer
  • Uitvoering van de digitale interne markt , follow-up van de internemarktstrategie, een ruimtevaartstrategie voor Europa
  • Een Europees actieplan over defensie
  • Een kringloopeconomie , volgende stappen voor een duurzame toekomst voor Europa en wetgeving ter uitvoering van de energie-unie
  • Een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa, een nieuwe start voor werkende ouders en een pijler voor sociale rechten in het kader van het verdiepen van de economische en monetaire unie
  • Een pakket over vennootschapsbelasting en een actieplan over btw
  • Implementatie van de kapitaalmarktunie

Ook wilde de Commissie vorderingen maken met de onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen met onder anderen de VS (TTIP ), Japan en China, met het vernieuwen van bestaande handelsverdragen met landen als Turkije, Mexico en landen vallend onder de Cotonou-overeenkomst , en met het uitvoeren van pas afgesloten handelsovereenkomsten.

Bestaande wetgeving verbeteren

Naast het indienen van betere wetsvoorstellen wilde de Commissie zich ook dit jaar weer richten op het intensiever controleren van al bestaande wetgeving. Dit zou worden gedaan door het REFIT-programma. Dat programma moet garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt.

In het werkprogramma voor 2016 stonden 40 REFIT-acties om de kwaliteit van de bestaande EU-wetgeving te herzien. In 2016 stonden 13 REFIT-acties in verband met kerninitiatieven in de planning, waaronder een vereenvoudiging van de regels inzake EU-financiering en een herziening van de wetgeving inzake belastingen en energie.

Daarnaast zouden er 27 nieuwe REFIT-maatregelen worden genomen onder meer om de maritieme wetgeving te evalueren, de lasten voor het midden- en kleinbedrijf bij overheidsopdrachten terug te dringen, de naleving van het REACH -kader te vergemakkelijken en de uitvoerbaarheid en handhaving van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid te garanderen.

Ook werden een aantal bestaande - voornamelijk uitvoerende - regelingen ingetrokken of niet verlengd. In verreweg de meeste gevallen ging het om regelingen die niet langer relevant waren of inmiddels al via latere wetgeving waren vervangen.

Intrekken eerdere voorstellen

De Commissie stelde ook voor om 20 hangende wetgevingsvoorstellen in te trekken of te wijzigen, omdat deze niet meer overeenstemden met de politieke prioriteiten, geen kans maakten op goedkeuring of in de loop van het wetgevingsproces van opzet waren gewijzigd en niet meer geschikt waren voor hun beoogde doel. In het geval van zes voorstellen voor btw en vennootschapsbelasting werden deze teruggetrokken omdat er een nieuw Commissievoorstel voor in de plaats zou komen.

De betrokken voorstellen zijn eind april 2016 ingetrokken, met uitzondering van COM(2013)484 en COM(2013)611; daarnaast zijn COM(2011)121, COM(2013)95, COM(2013)97 en COM(2013)96 ieder vervangen door een nieuw voorstel.

2.

Meer informatie

Terug naar boven