r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COP21: EP routekaart voor VN Klimaatonderhandelingen Parijs

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2015, 20:02.

EU lidstaten moeten tijdens de VN Klimaatconferentie in Parijs inzetten op 40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en de financiering van de klimaatdoelstellingen opschalen, zo stelt het EP in een resolutie die woensdag is aangenomen. Ook willen EP-leden dat een deel van de opbrengsten van het Europese CO2-emissiehandelsysteem worden geoormerkt voor klimaatdoelstellingen en dat de luchtvaart- en scheepvaartindustrie uitstoot beperkende maatregelen nemen voor eind 2016.

In de resolutie, die is aangenomen met 434 stemmen voor, 96 tegen en 52 onthoudingen en die het mandaat behelst voor de delegatie van EP-leden die het Parlement in Parijs gaan vertegenwoordigen, dringen EP-leden aan op:

  • een reductie van uitstoot van broeikasgas van 40% in 2030
  • 40% minder energiegebruik dankzij hogere energie efficiency in 2030
  • een 30% doelstelling voor het gebruik van duurzame energiebronnen in 2030

EP leden willen verder dat het 2015 Protocol:

  • juridisch bindend wordt
  • streeft naar het afbouwen van CO2-uitstoot per 2050 of kort daarna teneinde de opwarming van de aarde op een kosteneffectieve manier onder de twee graden Celsius te houden
  • wil dat doelstellingen voor vijf jaar gaan gelden

Klimaatfinanciering

Het EP roept de EU en de lidstaten op zich te verbinden aan een routekaart op basis waarvan de klimaatfinanciering opgeschaald kan worden zodat lidstaten en Unie in 2020 een passend deel van de doelstelling van $100 miljard per jaar voor hun rekening nemen. Ook wil het dat een deel van de opbrengsten van het CO2-emissiehandelssysteem aanwendt voor klimaatmaatregelen. Hetzelfde geldt voor internationale belastingen op luchtvaart en scheepvaartemissies.

Transport

Het EP wijst er op dat de transportsector de op een na grootste CO2-vervuiler is en roept de partijen op om met de International Civil Aviation Organization (ICAO) en de International Maritime Organization (IMO) voor eind 2016 maatregelen af te spreken die de emissie in de sector verminderen.

Procedure: niet-wetgevende resolutie

REF. : 20151013IPR97324


Delen

Terug naar boven