r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De komende twee jaar investeert de Commissie 16 miljard euro in onderzoek en innovatie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2015.

In de komende twee jaar zal de Europese Commissie het concurrentievermogen stimuleren door bijna 16 miljard euro te investeren in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

In de komende twee jaar zal de Europese Commissie bijna 16 miljard euro investeren in onderzoek en innovatie in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Daartoe is vandaag een nieuw werkprogramma voor 2016-17 aangenomen.

De nieuwe financieringsmogelijkheden die het werkprogramma biedt, liggen op één lijn met de beleidsprioriteiten van de Commissie van voorzitter Jean-Claude Juncker. Zij zullen Europa een krachtiger rol op het wereldtoneel laten spelen en wezenlijk bijdragen tot het pakket voor banen, groei en investeringen, de digitale eengemaakte markt, de energie-unie en het beleid inzake klimaatverandering en een interne markt met een sterkere industrie.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, zei hierover het volgende: "Onderzoek en innovatie stuwen Europa vooruit. Zij zijn van levensbelang om een antwoord te kunnen bieden op de nieuwe, dringende uitdagingen waar we vandaag voor staan als immigratie, klimaatverandering, schone energie en gezonde samenlevingen. In de komende twee jaar zullen Europa’s voornaamste wetenschappelijke inspanningen met 16 miljard uit Horizon 2020 worden ondersteund. Dat zal een verschil maken voor het leven van de burger.”

Horizon 2020 zal, overeenkomstig commissaris Moedas' strategische prioriteiten openstaan voor innovatie, voor wetenschap en voor de wereld. Het nieuwe werkprogramma 2016-17 biedt financieringsmogelijkheden door middel van een reeks oproepen tot het indienen van voorstellen, overheidsopdrachten en andere acties, zoals de Horizon-prijzen, samen goed voor bijna 600 thema's. De structuur van het programma weerspiegelt de algemene flexibiliteit van Horizon 2020 die is gericht op de langetermijnprioriteiten van de EU en de meest dringende maatschappelijke uitdagingen terwijl problemen die zich aandienen, zoals uitbraken van ziekten, snel kunnen worden aangepakt.

Het programma zal steun verlenen aan een reeks overkoepelende initiatieven: de modernisering van de Europese industrie (1 miljard euro); technologieën en normen voor automatisch rijden (ruim 100 miljoen euro); het internet van de dingen (139 miljoen euro) voor de digitalisering van het bedrijfsleven in de EU; Industrie 2020 en de kringloopeconomie (670 miljoen euro) voor de ontwikkeling van een sterke en duurzame economie en slimme en duurzame steden (232 miljoen euro) voor een betere integratie van milieu-, vervoers-, energie- en digitale netwerken in de stedelijke gebieden van de EU.

Daarbovenop zal ten minste 8 miljoen euro ter beschikking worden gesteld van onderzoek naar de veiligheid van de buitengrenzen van de EU om mensenhandel en -smokkel te helpen opsporen en voorkomen. 27 miljoen wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën ter voorkoming van misdaad en terrorisme en 15 miljoen in onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van migratiestromen in Europa. Het nieuwe werkprogramma zal ook voortbouwen op de successen van gezondheidsonderzoek, zoals de baanbrekende ontdekkingen in verband met Ebola die al door Horizon 2020 worden ondersteund. Er wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd om te reageren op de ernstige uitbraak van de schadelijke olijfbomenpest Xylella fastidiosa.

Het nieuwe werkprogramma zal ook de impact vergroten van financiering in het kader van Horizon 2020. In de eerste plaats zal het ervoor zorgen dat er meer geld beschikbaar is voor innovatieve ondernemingen dankzij nieuwe ondersteuning door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) met hefboommogelijkheden. Daarnaast wordt meer dan 740 miljoen euro uitgetrokken ter ondersteuning van onderzoek en innovatie in bijna 2000 kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Ook zal meer worden gedaan ter verbetering van synergieën met andere financieringsprogramma’s van de EU, zoals is benadrukt door voorzitter Juncker in zijn "State of the Union"-toespraak. Onderzoekers zullen ook beter worden ondersteund bij hun aanvragen met duidelijker richtsnoeren en impactcriteria.

Achtergrond

Het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, is op 1 januari 2014 van start gegaan. Gedurende zeven jaar zal 77 miljard euro worden geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprojecten om het economische concurrentievermogen van Europa te ondersteunen en de grenzen van onze kennis te verleggen. Het onderzoeksbudget van de EU wordt vooral ingezet ter verbetering van het dagelijkse leven op terreinen als gezondheid, milieu, vervoer, levensmiddelen en energie. Ook onderzoekspartnerschappen met de farmaceutische, luchtvaart-, automobiel- en elektronica-industrie zijn een stimulans voor investeringen door de private sector ter ondersteuning van toekomstige groei en het creëren van banen voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten.

Meer informatie:

MEMO/15/5832

Deelnemersportaal van Horizon 2020

Horizon 2020: landenprofielen van EU-lidstaten en belangrijkste projecten

IP/15/5831

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven