r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nederland wil meer mogelijkheden voor controle detacheringsrichtlijn

maandag 12 oktober 2015, 14:10

DEN HAAG (PDC) - Nederland wil meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel tot het opstellen van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers. Hierdoor kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Eerder is al aangekondigd dat Inspectiediensten uit de lidstaten meer gegevens gaan uitwisselen en dat het makkelijker wordt om boetes op te leggen. 

Het voorstel van minister Asscher had in juni al steun van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. De minister heeft zijn voorstel, ondertekend door de verschillende Europese ministers, opgestuurd naar Eurocommissaris Thyssen. Eind dit jaar komt de Europese Commissie met voorstellen voor het eerlijker maken van het vrij verkeer van diensten en werknemers. 

Het kabinet vindt het vrij verkeer van werknemers belangrijk, maar dat moet wel hand in hand gaan met betere bescherming voor de werknemers. Het kabinet neemt nog meer maatregelen. Tijdens het EU voorzitterschap in 2016 wil Nederland namelijk inzetten op fatsoenlijk werk.

Het voorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Terug naar boven