r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-landen dreigen natuurdoelen niet te halen

vrijdag 2 oktober 2015, 14:02
gewijzigd
Volwassen en jonge fuut
Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie boeken nauwelijks vooruitgang in hun poging het verlies aan natuur te stoppen. Veel soorten planten en dieren dreigen uit te sterven en ecosystemen staan ernstig onder druk. Op een aantal fronten wordt winst geboekt, maar er zijn veel meer inspanningen nodig.

Dat blijkt vrijdag uit een tussenrapportage van de Europese Commissie over de natuurdoelen van de landenunie voor 2020. De lidstaten spraken in 2010 af dat de afbraak van de natuur tien jaar later tot stoppen moet zijn gebracht. EU-Commissaris Karmenu Vella van Milieu maakt zich ernstig zorgen en roept op tot actie. ,,Dit kunnen we ons niet veroorloven, en onze economie ook niet.''

Het Wereldnatuurfonds (WNF) laat in een reactie weten ,,zwaar teleurgesteld'' te zijn over de resultaten. ,,Van de zes afgesproken doelen scoren er maar liefst vijf onvoldoende. Het is klip en klaar dat landbouw een van de belangrijkste veroorzakers van biodiversiteitsverlies is in Europa. Toch blijkt op de doelstelling voor meer duurzame landbouw en bosbouw zelfs helemaal geen voortgang zichtbaar.''

Zolang de lidstaten verzaken op beleidsterreinen als landbouw en visserij blijft het dweilen met de kraan open in kwetsbare natuurgebieden, aldus WNF. ,,Vooral Nederland kan tijdens het komende EU-voorzitterschap een belangrijke rol spelen om de uitvoering van de Europese natuurwetten niet verder te verzwakken”, blikt WNF-directeur Johan van de Gronden vooruit naar 1 januari.

Terug naar boven