r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rutte: 'EU kan dwingen tot opvang vluchtelingen'

woensdag 23 september 2015, 14:03

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie heeft een hele voorraad ,,vervelende instrumenten'' om landen te dwingen vluchtelingen op te vangen. Premier Mark Rutte zei dat woensdag in een Kamerdebat over het dinsdag in Brussel genomen besluit om vluchtelingen volgens een verdeelsleutel te verdelen.

Vier Oost-Europese landen stemden daar dinsdag tegen, maar een grote meerderheid van de 28 EU-landen stemde voor, waarmee het toch tot een besluit kwam. Critici houden er rekening mee dat Roemenië, Tsjechië, Hongarije en vooral Slowakije het besluit naast zich neerleggen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wees erop dat een gang naar het Europees Hof in Luxemburg niet mogelijk is. Rutte bleef volhouden dat hij vertrouwen heeft in de dwingende hand van de Europese Commissie en de juridische mogelijkheden die Brussel heeft om landen onder druk te zetten.

Rutte vertrok aan het einde van het Kamerdebat meteen naar de EU-top in Brussel. Rutte is optimistisch dat de top ,,een eind kan komen'' met afspraken voor de langere termijn. Hij hoopt op afspraken over meer en betere opvang van vluchtelingen in de eigen regio, vooral rond Syrië. Als het in de kampen in de regio veilig is, hoeven asielzoekers niet naar Europa te vluchten en kunnen ze, als ze toch komen, worden teruggestuurd. Ook wil hij praten over een betere bewaking van de buitengrenzen.

Rutte zal zijn collega's op de top aanspreken op de noodzaak meer geld op tafel te leggen voor opvang in de regio. Hij weersprak dat de EU in haar geheel minder geld vrijmaakt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Volgens Rutte is dat tussen 2010 en 2014 gestegen van 600 miljoen naar 1 miljard euro. Nederland is de zesde donor.

Delen

Terug naar boven