r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Economisch en Sociaal Comité: benoeming van nieuwe leden voor de komende vijf jaar

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 1 oktober 2015.

De Raad heeft op 18 september 2015 338 van de 350 leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EECS) benoemd voor de periode van 21 september 2015 tot en met 20 september 2020.

Op 1 oktober 2015 heeft hij ook de 12 overblijvende leden benoemd. Zij waren niet binnen de voorgeschreven termijn voorgedragen aan de Raad en konden daarom niet worden meegenomen in het besluit van 18 september 2015. De aanvullende lijst omvat de 3 nog ontbrekende leden uit Nederland en de 9 leden uit Litouwen.

Het EESC is de instantie van de Europese Unie die werkgevers, werknemers en andere groepen en verenigingen van het maatschappelijke middenveld vertegenwoordigt, met name sociaaleconomische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties.

In het Comité zetelen 350 leden uit de 28 landen van de Unie.

De leden worden voorgedragen door de nationale regeringen en door de Raad benoemd voor een verlengbare ambtstermijn van 5 jaar. De meest recente verlenging vond plaats in oktober 2010, voor de ambtstermijn van 2010 tot en met 2015.

De constituerende zitting van het Comité is gepland voor 6 oktober 2015. Op 7 oktober worden de leidinggevende instanties, waaronder de voorzitter van het Comité, gekozen voor een ambtstermijn van 2,5 jaar.


Terug naar boven