r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa in de troonrede 2015: migratie en het aankomend voorzitterschap

dinsdag 15 september 2015, 12:25

DEN HAAG (PDC) - Het economisch herstel in Nederland stond centraal in de troonrede van 2015. Het buitenland en de ontwikkelingen in Europa kwamen pas laat in troonrede aan bod. 

De instabiliteit aan de randen van Europa baart de regering zorgen. Terrorisme en gewapende conflicten raken aan de veiligheid van Nederland. Dat geldt ook voor de aanhoudende en aanzwellende stroom vluchtelingen. Nederland staat een brede aanpak voor ogen waarin het indammen van de stroom - zoals door opvang in de regio - centraal staat. Daarnaast moet er op Europees niveau een afspraak komen over een eerlijke herverdeling van vluchtelingen en wil de regering scherpe keuzes maken in wie er toegelaten worden in Nederland.

Ook het aankomende Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie zal in het teken staan van veiligheid en migratie. Nederland moet een praktische bruggenbouwer zijn die waarden én welvaart bevordert. Veel aandacht ging er daarom ook naar de speerpunten die moeten leiden tot verdere economische groei zoals innovatie en handel. De Griekse schuldencrisis en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU werden ook aangestipt als zaken waar Nederland zich mee bezig zal houden.

Voor het buitenlands beleid vormen de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties samen het kader waar binnen Nederland op wil treden. Bij de opkomende klimaatconferentie in Parijs eind 2015 echter, richt Nederland zich vooral op de Europese Unie en daarmee op één gezamenlijk en ambitieus Europees standpunt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Delen

Terug naar boven