r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Van der Staaij: tweederdemeerderheid Europese verdragen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 9 september 2015.

initiatiefwetsvoorstel - SGP-Kamerlid Van der Staaij wil dat Europese verdragen voortaan niet met een gewone maar met een tweederdemeerderheid door de Staten-Generaal worden goedgekeurd. Er lijkt steun te zijn voor zijn initiatiefwetsvoorstel.

De invloed van de EU op Nederland is dusdanig groot dat die niet meer als een gewone internationale organisatie kan worden beschouwd. Die overweging ligt ten grondslag aan Van der Staaijs pleidooi voor een tweederdemeerderheid bij de goedkeuring van Europese verdragen. Met de steun van VVD, SP, PVV, SGP en mogelijk het CDA tekent zich een meerderheid af voor zijn initiatiefwetsvoorstel. Of het wordt ingevoerd, is echter nog de vraag. Ook de Eerste Kamer moet er nog mee instemmen. En omdat het een wijziging van de Grondwet betreft, moeten beide Kamers het in tweede lezing, na verkiezingen, goedkeuren met een tweederdemeerderheid.

Steun voor initiatiefwetsvoorstel

SP'er Van Raak is enthousiast over Van der Staaijs initiatiefwetsvoorstel: het brengt zaken constitutioneel op orde. Het is goed dat er een zwaardere procedure komt voor de overdracht van bevoegdheden aan de EU, vinden Taverne (VVD) en Bisschop (SGP). In de ogen van Bosma (PVV) is er al veel te veel macht overgedragen aan die EU, "een staat zonder natie en burgers". Het initiatiefwetsvoorstel kan een antwoord zijn op de grote zorgen bij de bevolking over Europa, zegt Van Toorenburg (CDA). Maar zij is nog niet helemaal overtuigd: er moet voldoende meerwaarde zijn voor een grondwetswijzing.

Niet alle woordvoerders overtuigd van nut en noodzaak

Met het invoeren van een tweederdemeerderheid voor Europese verdragen wordt de nadruk gelegd op het einde van het Europese wetgevingscircus, betoogt onafhankelijk Kamerlid Klein, terwijl het effectiever is om de besluitvorming aan het begin te beïnvloeden. Koşer Kaya (D66) en Fokke (PvdA) wijzen erop dat nationale parlementen al veel invloed kunnen uitoefenen tijdens het Europese besluitvormingsproces. Zij benadrukken verder dat burgers een raadgevend referendum kunnen aanvragen over Europese verdragen. Ook minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) is, in zijn rol als adviseur van de Kamer, niet overtuigd van de noodzaak van het initiatiefwetsvoorstel.

De Kamer sprak eerder op 26 mei en 17 juni 2009 over het initiatiefwetsvoorstel. Zij stemt erover op 22 september. Omdat het een grondwetswijziging betreft, zal het initiatiefwetsvoorstel na goedkeuring door de Eerste Kamer nog een tweede keer moeten worden behandeld door beide Kamers.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Laatst bijgewerkt: 13:24 - woensdag 9 september 2015

Direct naar het begin van de pagina


Terug naar boven