r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

“Eerste prioriteit moet vluchtelingencrisis zijn,” Juncker in debat Staat van de Unie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 september 2015, 14:39.

"De eerste prioriteit is en moet de aanpak van de vluchtelingencrisis zijn", zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijdens het Staat van de Unie-debat in het Europees Parlement op woensdag 9 september. "De EU heeft te maken met migratie, de economische crisis en oorlogen in de regio en we moeten een bijdrage leveren aan een oplossing voor deze uitdagingen," liet EP-voorzitter Martin Schulz, in zijn inleiding weten.

"Ik geef u het woord om voorstellen voor de Europese Unie te presenteren, hier in het Europees Parlement, het huis van de Europese democratie," zei Schulz bij aanvang aan het debat aan Juncker.

"De eerste prioriteit is en moet de aanpak van de vluchtelingencrisis zijn [...] Het is een kwestie van menselijkheid en menselijke waardigheid en voor Europa een kwestie van historische rechtvaardigheid," zei Juncker. "We vechten tegen de islamitische staat, waarom zijn we er niet klaar voor om mensen die dat land ontvluchten, te aanvaarden?".

Over Griekenland zei Juncker: "Het was voor ons absoluut noodzakelijk te zeggen dat een Grexit geen optie was. Als we dat niet luid en duidelijk hadden gezegd, had een Grexit kunnen gebeuren. Het was een mogelijkheid, maar geen optie”. "Ik zou graag hulde willen brengen aan andere landen als Ierland, Portugal en Spanje, die hebben bewezen dat als goede hervormingen worden doorgevoerd, ze de juiste resultaten brengen".

Juncker zei verder dat "de crisis natuurlijk nog niet voorbij is," en voegde toe dat de crisis "alleen over zal zijn als er sprake is van volledige werkgelegenheid in Europa". "Ik weet hoe zwak het Europese continent zou zijn als de EU niet zou bestaan."

Manfred Weber (EVP) vroeg iedereen om te herinneren dat we het hier over mensen hebben." Hij voegde eraan toe dat Europa noch Brussel maar nationaal egoïsme het probleem is. Over Griekenland zei hij: "Tsipras heeft respect gekregen voor het veranderen van koers. Griekenland is niet langer een plek zonder toekomst Tsipras heeft aangetoond dat de linkse ideologie op dit continent heeft gefaald..."

Gianni Pittella (S & D) drong er bij de Commissie op aan om sociale dumping aan te pakken. Over migratie, zei hij dat "we vluchtelingen moeten verwelkomen, anders bestaat Europa niet als concept, als een gemeenschap opgericht op basis van solidariteit".

Syed Kamall (ECR) vond: "Laten we samen oplossingen vinden, niet alleen door de EU, dit is een internationale crisis wat een internationaal antwoord nodig heeft." We moeten deze problemen op realistische wijze aanpakken, de tijd om elkaar te beschuldigen, is voorbij. '' Europa heeft geen nieuw ijzeren gordijn nodig, Europa heeft een ijzeren wil nodig om samen te praten, samen te werken en samen een oplossing te vinden."

Guy Verhofstadt (ALDE) benadrukte dat "de kern van het probleem het gebrek aan politieke wil en het gebrek aan eenheid is. (...) Dit is geen crisis van Europa, dit is een crisis als gevolg van het ontbreken van Europa."

Gabi Zimmer (GUE/NGL): "We moeten de regeringsleiders niet toestaan nationalistisch en kleingeestig beleid te voeren of de EU zal worden vernietigd." Ze merkte verder op dat Juncker niets over sociale prioriteiten had gezegd.

Philippe Lamberts (GROENEN/EVA): "We moeten opkomen voor vluchtelingen en openstaan voor verandering en de toekomst. We moeten allianties bouwen en in staat zijn om dat te herstellen wat Europa heeft verloren."

Nigel Farage (EFDD) zei dat Juncker het migratievraagstuk verkeerd heeft begrepen. "Zoals we weten, is de meerderheid van de mensen die komen, economisch migrant. Daarnaast zien we het bewijs dat ISIS deze route nu gebruikt om hun jihadistischen op Europese bodem te zetten. We moeten wel gek zijn om dit risico voor onze samenlevingen te nemen."

Florian Philippot (ENF) merkte op dat Europa geen druk heeft uitgeoefend op de Golfstaten om vluchtelingen te aanvaarden. Verder zei hij dat "big business ervoor zorgt dat de illegalen binnenkomen”.

Krisztina Morvai (niet-fractiegebonden lid) liet weten: "We hebben allemaal dezelfde droom, om te leven in ons vaderland, om te werken voor ons vaderland, in alle rust, en om onze wortels, onze culturen en tradities te behouden."

Nicolas Schmit, (Voorzitterschap van de Raad): "Dit is een historisch moment. Europa wordt met een grote crisis geconfronteerd. De Raad zal er alles aan doen om de nieuwe voorstellen (voor een permanent mechanisme voor hervestiging van migranten) dat vandaag werd gepresenteerd door Voorzitter Juncker, in werking te laten treden".

Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement

REF. : 20150909STO92301


Terug naar boven