r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP wil uitbreiding ban op gekloond materiaal

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 8 september 2015, 13:21.

De voorstellen van de Europese Commissie voor een ban op gekloond dierlijk materiaal gaan het EP niet ver genoeg. EP-leden willen dat de ban wordt uitgebreid zodat alle vormen van gekloond vee, levensmiddelen die afkomstig zijn van nakomelingen van kloondieren en reproductiemateriaal van kloondieren en hun nakomelingen niet verhandeld - dus ook niet geïmporteerd - kunnen worden.

"De techniek achter klonen is nog niet volwassen en de ontwikkeling staat min of meer stil. Het sterftecijfer blijft zeer hoog en veel van de dieren die wel levend worden geboren, sterven in de eerste weken. Dit gaat vaak met veel pijn gepaard. Moeten we daar voor zijn?", aldus rapporteur namens de Milieucommissie Renate Sommer (EVP, DE).

De aanpassingen aan het Commissievoorstel zijn met 529 stemmen voor, 120 tegen en 57 onthoudingen aangenomen. "Tot nu toe is het mogelijk gereproduceerd materiaal uit derde landen te importeren. Dit betekent dat we onze handen schoon houden en anderen het smerige werk laten opknappen. We willen een algeheel verbod. Niet alleen op de toepassing van kloontechniek, maar ook een importverbod op reproductief materiaal, klonen en hun afstammelingen. We kunnen dit traceren. Stambomen, fokadministraties en voorraad registraties zijn beschikbaar. Ik wil de commissie vragen het hele voorstel opnieuw te overwegen. soms moeten politici zeggen dat genoeg, genoeg is",

Mede-rapporteur namens de Landbouwcommissie, Giulia Moi (EFDD, IT), vult aan: "We moeten de gevolgen voor dierenwelzijn in overweging nemen, maar ook die voor de volksgezondheid. Ons standpunt zendt een helder signaal naar onze handelspartners: Wij zijn niet bereid onze gezondheid, die van onze kinderen en van toekomstige generaties op het spel te zetten door dubieuze producten toe te laten. Onze boeren hebben momenteel te kampen met enorme concurrentie, vooral vanuit Azië, als gevolg van onder meer kloningspraktijken. Maar Europa is gebaseerd op waarden inclusief kwaliteit. We willen voorkomen dat we een pad inslaan waarna er geen weg meer terug is"

Dierenwelzijn

Het is het EP vooral te doen om dierenwelzijn en ethische overwegingen. Wetenschappelijke studies hebben op overweldigende wijze aangetoond dat het klonen van dieren slecht is voor het dierenwelzijn. De techniek van somatische celkerntransplantatie leidt tot afwijkingen in de placenta en de foetus, met als gevolg een slechte welzijnssituatie, en vaak aanzienlijke pijn, bij de draagmoederdieren die voor het klonen worden gebruikt en bij hun nakomelingen. Dit leidt ook tot ethische kwesties in verband met de verantwoording van de kloontechniek.

Gevoelig

Klonen ligt bovendien erg gevoelig bij de Europese burgers. Zo blijkt uit een Eurobarometer-enquête van 2010 dat de Europese bevolking weinig voordeel ziet in het klonen van dieren. De techniek wordt gezien als "onveilig, onbillijk en zorgwekkend". Slechts 18 % van de ondervraagden steunt de techniek. Het standpunt van Europees Parlement met betrekking tot het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden is van mening dat er één van krachtige afwijzing.

Volgende stappen

De geamendeerde tekst verandert de richtlijn in een verordening die directe werking heeft in de lidstaten en dus niet eerst moet orden omgezet naar nationale wetgeving. De twee rapporteurs gaan nu namens het EP de onderhandelingen in met de Raad.

Aanvullende informatie

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing

REF. : 20150903IPR91517


Terug naar boven