r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coalitie wil hoogste rechter laten oordelen over klimaatuitspraak

woensdag 26 augustus 2015, 12:57

DEN HAAG (PDC) - De PvdA en VVD zijn het erover eens dat het kabinet in beroep moet gaan tegen de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. In die zaak besliste de rechter dat het kabinet te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. Naar aanleiding van dit oordeel stelde de rechter concrete doelen die de overheid moet behalen. Beide partijen laten graag een hogere rechter oordelen of deze uitspraak rechtsgeldig is en kan worden gebruikt in de toekomst.

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vindt dat een rechter niet op de politieke stoel mag gaan zitten. Het komt vaker voor dat de regering een internationale afspraak niet geheel nakomt en de rechter moet zich hier niet in mengen, aldus Dijkstra. Pvda-Kamerlid Jan Vos kijkt er anders naar. Volgens hem is het goed dat de rechter zich heeft uitgesproken over het milieu en moet het kabinet zich tot een uitspraak in hoger beroep blijven inzetten om de uitstootreductie die volgens de rechter wenselijk is, te realiseren. Ook is de PvdA voor het hoger beroep, zodat duidelijk wordt of er een toekomst is voor vergelijkbare zaken van burgers tegen de overheid. 

Het is nog niet bekend of het kabinet daadwerkelijk in hoger beroep gaat. Nu beide coalitiepartijen zich hebben uitgesproken voor een hoger beroep, is de kans daarop in ieder geval groter geworden. 

Bron: Volkskrant

Delen

Terug naar boven